Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


Les empreses de Sant Boi van registrar un 38% més de contractacions que fa un any, però la temporalitat segueix superant el 90%

Les empreses de Sant Boi van registrar un 38% més de contractacions que fa un any, però la temporalitat segueix superant el 90% Àrea de Governança | Mercat de treball - 07/04/2014

Durant el mes de març les empreses ubicades a Sant Boi van registrar un total de 1.897 contractes, un 3% més que els registrats al febrer i un 37,8% més que durant el març del 2013. Malgrat que es fan més contractes que fa un any, el comú denominador és l’altíssima temporalitat dels mateixos: de cada 10 contractes que es signen, 9 són de caire temporal.

L’atur registrat torna a baixar al març i se situa en el 18,5% de la població activa

L’atur registrat torna a baixar al març i se situa en el 18,5% de la població activa Àrea de Governança | Mercat de treball - 03/04/2014

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va reduir-se durant el mes de març en dues dècimes, situant-se en el 18,5% de la població activa. En relació a un any abans, l’atur registrat és 1,5 punts inferior al llavors registrat.

Dades de població 2014 dels districtes

Dades de població 2014 dels districtes Àrea de Governança | Població - 26/03/2014

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, que concentra més de 30.000 persones i suposa prop del 40% del total d'habitants de Sant Boi. Els districtes de tamany mig són el Barri Centre i Vinyets-Molí Vell, amb una mica més de 15.000 habitants, i els més perifèrics són els més petits, la Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb prop de 10.000 habitants, i Camps Blancs i Casablanca, amb una mica més de 5.000 habitants cadascun.

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2014

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2014 Àrea de Governança | Població - 21/03/2014

A 1 de gener del 2014 la xifra (provisional) d'habitants és de 83.250 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener del 2013, suposa un descens 158 habitants, un 0,2% en termes percentuals. Aquesta petita variació entra dins les oscil·lacions habituals d'any a any, sempre per sota del 0,5% en els darrers anys. Malgrat això i a l'espera de la confirmació de la xifra oficial, és el primer any des del 2010 que hi ha menys habitants que els registrats un any abans.

El nombre de viatges en transport públic durant el 2013 va ser similar al del 2012

El nombre de viatges en transport públic durant el 2013 va ser similar al del 2012 Àrea de Governança | Mobilitat - 03/03/2014

Durant el 2013 pràcticament no hi va haver canvis en el nombre total de viatges en transport públic des de Sant Boi, amb un lleu descens del 0,86% a Ferrocarrils de la Generalitat i un lleu ascens dels viatges en autobús del 0,48%. La línia que més va augmentar el seu nombre de viatges, amb diferència, va ser l'L-79 que connecta Sant Boi amb la Diagonal de Barcelona, amb un increment del 20% en relació al 2012.

Durant el 2013 les empreses de Sant Boi han generat més llocs de treball que al 2012

Durant el 2013 les empreses de Sant Boi han generat més llocs de treball que al 2012 Àrea de Governança | Mercat de treball - 27/02/2014

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social cotitzants a empreses de Sant Boi va augmentar durant l'any 2013 un 3,6%, o el que és el mateix, a 31 de desembre del 2013 hi havia 660 afiliats a la Seguretat Social més que a 31 de desembre del 2012. Pel que fa al nombre de treballadors autònoms s'ha mantingut estable, al voltant del 4.300, sense gairebé canvis, encara que es detecta més dinamisme durant el darrer trimestre de l'any que en trimestre anteriors.

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet

El 80% de les llars de Sant Boi disposa de connexió a internet Àrea de Governança | TIC - 11/02/2014

Durant el gener del 2014 s'han renovat les dades sobre disponibilitat i ús d'internet a les llars santboianes a partir d'una enquesta a la ciutadania. Aquesta reflexa que combinant accés fixe i accés mòbil a internet, a un 80% de les llars disposen de capacitat de connexió a la xarxa. Pel que fa a l'ús que se'n fa, entre la població menor de 45 anys pràcticament el 100% ha utilitzat internet. Els més grans són els que menys ús en fan, generalment no per manca de mitjans o de coneixements, sinó per manca d'interès.

L'Observatori de la Ciutat a Twitter

L'Observatori de la Ciutat a Twitter Àrea de Governança | Social - 04/02/2013

L'Observatori de Ciutat piularà a partir d'ara a Twitter les novetats i les dades més significatives que publicarem a aquest portal.

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012

Context socioeconòmic i polítiques d'ocupació i de benestar a juny del 2012 Àrea de Governança | Social - 22/06/2012

El dia 19 de juny es van presentar al Consell de Ciutat una sèrie de dades sobre el context econòmic actual, així com de les respostes que des de l’administració local s’han donat per a mirar d’amortir en la mida del possible els efectes de la crisi econòmica sobre la població més afectada per la mateixa. A continuació resumim breument algunes de les dades que es van presentar, dades que es poden ampliar amb la presentació adjunta.

Hàbits de compra de productes d'alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi

Hàbits de compra de productes d'alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi Àrea de Governança | Comerç - 03/04/2012

L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits de compra de productes d'alimentació a Sant Boi i, en especial, en quina mesura i per quines raons aquestes compres es fan als mercats de la ciutat. L'estudi mostra que els mercats inspiren confiança entre els seus compradors i s'associen majoritàriament a la idea de qualitat.

Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi

Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi Àrea de Governança | Comerç - 17/11/2011

L'Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits, els comportaments i les percepcions de la ciutadania en relació a aquest sector de consum. Quatre de cada cinc persones fan alguna compra a Sant Boi durant l’any, però les compres es reparteixen per establiments de diferents municipis de la rodalia.

Estudi "La petjada educativa a Sant Boi"

Estudi Àrea de Governança | Social - 14/10/2011

És el resultat de la investigació duta a terme al nostre municipi per copsar la percepció que té la comunitat educativa sobre la situació i les trajectòries formatives del jovent a Sant Boi, en resposta a una demanda efectuada per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

Veure més  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009  - 2008