La contractació registrada al maig es redueix un 8,4% interanual

En relació al mes de maig del 2017, les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 8,4% menys de contractacions. Es va reduir el nombre tant de contractes indefinits com de temporals. En canvi, la contractació va augmentar un 11% en relació al mes d’abril. Del total de contractes registrats durant el maig, gairebé el 90% eren de tipus temporal, i el 46% del total eren de […]

La taxa d’atur es redueix mig punt al maig i es situa a l’11,4%

Durant el mes de maig la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,9 a l’11,4%, una reducció de mig punt en tan sols un mes. En relació a fa un any, la taxa d’atur s’ha reduit en 1,1 punts.  Malgrat la reducció important que ha registrat l’atur durant el darrer mes i en mesos anteriors, el diferencial entre homes i dones segueix augmentant, i ja se situa […]

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2018

A 1 de gener del 2018 la xifra (provisional) d’habitants és de 83.018 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener de 2017, suposa un augment de 876 habitants, un 1,1% en termes percentuals. Sant Boi s’organitza territorialment en sis districtes, dels quals Marianao és el més gran en termes poblacionals, amb 32.027 habitants, gairebé el 40% del total d’habitants de la vila. Els districtes de […]

La contractació al febrer és un 18,7% superior a la de fa un any

Al febrer les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 3.083 contractes, un 18,7% més dels que es van registrar el mateix mes de l’any anterior. S’incrementen tots els tipus de contracte, però especialment els temporals de menys d’un mes de durada, amb un un augment del 44,4%. De contractes temporals de menys d’un mes de durada se’n van registrar 1.661, un 54% del total. […]

La taxa d’atur augmenta fins el 12,2% al febrer

A la finalització del mes de febrer la taxa d’atur registrat s’ha situat en el 12,2% de la població activa, dues dècimes més que al mes anterior. En relació a fa un any, la taxa s’ha reduit 1,5 punts, passant del 13,7 al 12,2%.  La taxa d’atur ha augmentat al febrer tant entre els homes com entre les dones, en tots dos casos d’una dècima. El descens registrat durant els […]

A Sant Boi es generen més de 26.000 llocs de treball

A 31 de desembre del 2017 a Sant Boi hi treballen 22.000 persones assalariades i més de 4.000 autònoms. En relació a un any abans el nombre d’assalariats ha augmentat un 5%, mentre que el nombre d’autònoms s’ha reduit un 1,5%. El nombre de comptes de cotització, que equival a grosso modo al nombre d’empreses i establiments, supera els 2.000 i registra un augment del 3,4%. El nombre d’assalariats ocupats […]

L’any 2017 el nombre d’accidents de trànsit va reduir-se un 22%

La Policia Local de Sant Boi ha donat a conèixer aquestes dades a la darrera sessió de la Junta Local de Seguretat. L’any 2017 es va reduir tant el nombre de xocs i col·lisions com el d’atropellaments en relació a l’any anterior. El nombre d’accidents de trànsit amb víctimes de caràcter greu es va reduir durant el 2017 a Sant Boi. Al llarg de l’any, es van produir 8 accidents d’aquest tipus, quan al […]

La taxa d’atur augmenta d’una dècima al gener i es situa en el 12%

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament fins situar-se en el 12% de la població activa. En relació a un any abans, quan era del 14,1%, la taxa d’atur s’ha reduit 2,1 punts.  L’atur ha augmentat el darrer mes tant entre els homes, del 9,4 al 9,6%, com entre les dones, amb un augment de la taxa d’una dècima. La taxa d’atur […]

La contractació registrada al gener és un 13% inferior a la registrada fa un any

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.413 contractes, un 13% menys que els registrats al gener del 2017, i un 5,6% per sota dels registrats al mes de desembre. Del total de 2.413 contractes registrats tan sols 279, un 11,6%, eren de tipus indefinit, la resta eren temporals. També cal esmentar que més d’una tercera part del total […]

La contractació registrada al desembre es va reduir en relació al 2016, encara que va augmentar el nombre de contractes indefinits.

Durant el mes de desembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.557 nous contractes, un 3,6% menys que al mateix període del 2016. Aquest descens és causat per un 5% menys de contractes temporals, encara que la contractació indefinida va augmentar un 11,5%, però també van augmentar un 10% els contractes de menys d’un mes de durada. En relació al mes anterior, com passa habitualment la […]