El nombre de contractes registrats augmenta un 5,5% interanual

En relació al mes de març del 2018, la contractació registrada per les empreses ubicades a Sant Boi va augmentar un 5,5%, amb un important augment de la contractació indefinida. Malgrat tot, el 87% dels contractes registrats durant el darrer mes eren de tipus temporal, i el 40%, de menys d’un mes de durada. La temporalitat afecta de manera especial dones i joves, amb taxes de temporalitat al voltant del […]

La taxa d’atur es redueix d’una dècima al març

La taxa d’atur registrat va situar-se a l’11,5% de la població activa a la finalització del mes de març, una dècima menys del que es registrava al febrer i set dècimes menys que la registrada un any abans.  Al març l’atur s’ha reduit entre els homes, però ha augmentat entre les dones. El diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones se situa en gairebé sis punts percentuals, un […]

La taxa d’atur registrat no varia durant el febrer

La taxa d’atur registrat a Sant Boi es va situar a l’11,6% de la població activa al febrer, no registrant-se cap canvi en relació al gener. En relació a un any abans, és mig punt inferior.  Durant el febrer l’atur va augmentar lleugerament entre els homes, passant del 8,9 al 9%. En canvi entre les dones es va reduir de dues dècimes, situant-se al 14,5%. Malgrat això, continua havent-hi un […]

La contractació al febrer va caure un 26% en relació a un any abans

Durant el febrer a Sant Boi es va registrar 2.267 contractes laborals, un 26,5% menys que al febrer del 2018 i un 25,2% menys que al gener. El nombre de contractes es va reduir tant als indefinits com als temporals, especialment a aquests últims. De la contractació registrada al febrer, el 13,3% era de tipus indefinit. Entre els homes el % de contractació indefinida és superior a la mitjana, mentre […]

Augmenten els contractes indefinits encara que el 82% del total són temporals

Durant el novembre les empreses i establiments de Sant Boi van registrar un total de 3.277 contractes, dels quals 2.695 eren temporals i 572, indefinits. En relació al novembre del 2017 la contractació indefinida augmenta un 77%, encara que tot i això els contractes indefinits són el 18% del total. La contractació al novembre és un 1,7% superior a la de fa un any, però només augmenta entre els homes. En […]

La taxa d’atur es situa a l’11,5% de la població activa

A la finalització del mes de novembre, la taxa d’atur registrat a Sant Boi es situa a l’11,5% de la població activa, una dècima menys que la registrada al mes anterior. En relació a fa un any, quan la taxa era de l’11,9%, la reducció ha estat de quatre dècimes.  Existeix un important diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones, ja que mentre la taxa d’atur masculina és […]

La contractació augmenta a l’octubre en relació al setembre i a un any abans

La contractació registrada per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi va augmentar un 30,1% en relació a l’octubre de l’any passat, i un 33,4% en relació al setembre. El nombre de contractes indefinits va incrementar-se de manera important, encara que la temporalitat segueix sent la nota dominant i suposa un 85% del total de contractes registrats. La temporalitat afecta tots els treballadors, però de manera especial dones i […]

L’atur augmenta lleugerament durant l’octubre

A la finalització del mes d’octubre la taxa d’atur registrat a Sant Boi és de l’11,6%, una dècima per sobre del que es registrava al setembre. En relació a un any abans, la taxa d’atur és quatre dècimes inferior a la llavors registrada.  A l’octubre la taxa d’atur ha augmentat entre les dones d’una dècima, i entre els homes es manté estable, de manera que augmenta el diferencial entre les […]

La taxa d’atur es redueix dues dècimes al setembre

Durant el mes de setembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,7 a l’11,5%. En relació a fa un any, la taxa actual és sis dècimes inferior a la llavors registrada. L’atur s’ha reduit de manera significativa entre les dones, mentres que registra un lleuger augment entre els homes. Tot i això, el descens de la taxa d’atur femenina és superior a l’augment de la taxa […]

La taxa d’atur augmenta mig punt durant l’agost

La taxa d’atur registrat a Sant Boi durant el mes d’agost va enfilar-se fins l’11,7% de la població activa, mig punt percentual més que al juliol. L’atur va augmentar tant entre homes com entre dones, encara que és set dècimes inferior al registrat un any abans, quan era del 12,4%. Durant els darrers dotze mesos l’atur registrat s’ha reduit de 290 persones, un descens del 5,8% interanual. L’atur s’ha reduit […]