La contractació baixa al juliol però augmenta el nombre de contractes indefinits

Durant el juliol les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.897 contractacions, un 4,3% menys que al mateix període del 2017 i un 0,5% menys que al juny. Malgrat que la temporalitat és la nota dominant i afecta el 86% dels nous contractes, el nombre de contractes indefinits va augmentar un 65% en relació al mateix mes de l’any anterior. En relació a ara […]

L’atur augmenta lleugerament durant el juliol

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,1 a l’11,2% de la població activa durant el juliol. Actualment es registra una taxa set dècimes inferior a la que es registrava fa un any, quan era de l’11,9%. L’atur durant el darrer mes va reduir-se entre els homes, però va augmentar entre les dones. A la finalització del mes de juliol a Sant Boi hi ha 4.542 persones […]

La taxa d’atur es redueix mig punt al maig i es situa a l’11,4%

Durant el mes de maig la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,9 a l’11,4%, una reducció de mig punt en tan sols un mes. En relació a fa un any, la taxa d’atur s’ha reduit en 1,1 punts.  Malgrat la reducció important que ha registrat l’atur durant el darrer mes i en mesos anteriors, el diferencial entre homes i dones segueix augmentant, i ja se situa […]

La contractació al febrer és un 18,7% superior a la de fa un any

Al febrer les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 3.083 contractes, un 18,7% més dels que es van registrar el mateix mes de l’any anterior. S’incrementen tots els tipus de contracte, però especialment els temporals de menys d’un mes de durada, amb un un augment del 44,4%. De contractes temporals de menys d’un mes de durada se’n van registrar 1.661, un 54% del total. […]

La taxa d’atur augmenta fins el 12,2% al febrer

A la finalització del mes de febrer la taxa d’atur registrat s’ha situat en el 12,2% de la població activa, dues dècimes més que al mes anterior. En relació a fa un any, la taxa s’ha reduit 1,5 punts, passant del 13,7 al 12,2%.  La taxa d’atur ha augmentat al febrer tant entre els homes com entre les dones, en tots dos casos d’una dècima. El descens registrat durant els […]

A Sant Boi es generen més de 26.000 llocs de treball

A 31 de desembre del 2017 a Sant Boi hi treballen 22.000 persones assalariades i més de 4.000 autònoms. En relació a un any abans el nombre d’assalariats ha augmentat un 5%, mentre que el nombre d’autònoms s’ha reduit un 1,5%. El nombre de comptes de cotització, que equival a grosso modo al nombre d’empreses i establiments, supera els 2.000 i registra un augment del 3,4%. El nombre d’assalariats ocupats […]

La taxa d’atur augmenta d’una dècima al gener i es situa en el 12%

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament fins situar-se en el 12% de la població activa. En relació a un any abans, quan era del 14,1%, la taxa d’atur s’ha reduit 2,1 punts.  L’atur ha augmentat el darrer mes tant entre els homes, del 9,4 al 9,6%, com entre les dones, amb un augment de la taxa d’una dècima. La taxa d’atur […]

La contractació registrada al gener és un 13% inferior a la registrada fa un any

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.413 contractes, un 13% menys que els registrats al gener del 2017, i un 5,6% per sota dels registrats al mes de desembre. Del total de 2.413 contractes registrats tan sols 279, un 11,6%, eren de tipus indefinit, la resta eren temporals. També cal esmentar que més d’una tercera part del total […]

La contractació registrada al desembre es va reduir en relació al 2016, encara que va augmentar el nombre de contractes indefinits.

Durant el mes de desembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.557 nous contractes, un 3,6% menys que al mateix període del 2016. Aquest descens és causat per un 5% menys de contractes temporals, encara que la contractació indefinida va augmentar un 11,5%, però també van augmentar un 10% els contractes de menys d’un mes de durada. En relació al mes anterior, com passa habitualment la […]

L’any 2017 finalitza amb un 11,9% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat va situar-se en l’11,9% de la població activa a la finalització del mes de desembre. Durant el 2017 aquesta taxa s’ha reduit de 2,2 punts, fa un any era del 14,1%. La reducció de la taxa d’atur ha estat lleugerament superior entre les dones (2,3 punts) que entre els homes (2 punts). En relació al mes de novembre, la taxa d’atur s’ha reduit durant el desembre […]