La taxa d’atur augmenta fins el 12,2% al febrer

A la finalització del mes de febrer la taxa d’atur registrat s’ha situat en el 12,2% de la població activa, dues dècimes més que al mes anterior. En relació a fa un any, la taxa s’ha reduit 1,5 punts, passant del 13,7 al 12,2%.  La taxa d’atur ha augmentat al febrer tant entre els homes com entre les dones, en tots dos casos d’una dècima. El descens registrat durant els […]

A Sant Boi es generen més de 26.000 llocs de treball

A 31 de desembre del 2017 a Sant Boi hi treballen 22.000 persones assalariades i més de 4.000 autònoms. En relació a un any abans el nombre d’assalariats ha augmentat un 5%, mentre que el nombre d’autònoms s’ha reduit un 1,5%. El nombre de comptes de cotització, que equival a grosso modo al nombre d’empreses i establiments, supera els 2.000 i registra un augment del 3,4%. El nombre d’assalariats ocupats […]

La taxa d’atur augmenta d’una dècima al gener i es situa en el 12%

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament fins situar-se en el 12% de la població activa. En relació a un any abans, quan era del 14,1%, la taxa d’atur s’ha reduit 2,1 punts.  L’atur ha augmentat el darrer mes tant entre els homes, del 9,4 al 9,6%, com entre les dones, amb un augment de la taxa d’una dècima. La taxa d’atur […]

La contractació registrada al gener és un 13% inferior a la registrada fa un any

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.413 contractes, un 13% menys que els registrats al gener del 2017, i un 5,6% per sota dels registrats al mes de desembre. Del total de 2.413 contractes registrats tan sols 279, un 11,6%, eren de tipus indefinit, la resta eren temporals. També cal esmentar que més d’una tercera part del total […]

La contractació registrada al desembre es va reduir en relació al 2016, encara que va augmentar el nombre de contractes indefinits.

Durant el mes de desembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.557 nous contractes, un 3,6% menys que al mateix període del 2016. Aquest descens és causat per un 5% menys de contractes temporals, encara que la contractació indefinida va augmentar un 11,5%, però també van augmentar un 10% els contractes de menys d’un mes de durada. En relació al mes anterior, com passa habitualment la […]

L’any 2017 finalitza amb un 11,9% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat va situar-se en l’11,9% de la població activa a la finalització del mes de desembre. Durant el 2017 aquesta taxa s’ha reduit de 2,2 punts, fa un any era del 14,1%. La reducció de la taxa d’atur ha estat lleugerament superior entre les dones (2,3 punts) que entre els homes (2 punts). En relació al mes de novembre, la taxa d’atur s’ha reduit durant el desembre […]

La taxa d’atur és 2,2 punts inferior a la registrada fa un any

La taxa d’atur registrat s’ha reduit de manera moderada durant el mes de novembre, situant-se en el 12,1% de la població activa, 2,2 punts per sota de la taxa de fa un any, quan era del 14,3%.  L’atur s’ha reduit 2,1 punts entre els homes, que registren una taxa d’atur del 9,4%. Malgrat que en els darrers dotze mesos la taxa d’atur femenina s’ha reduit de 2,3 punts, existeix un […]

La taxa d’atur es redueix al setembre de tres dècimes

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 12,5 al 12,2% durant el mes de setembre. Aquest descens de l’atur ha estat molt desigual per sexes: entre les dones s’ha reduit de sis dècimes, per només una dècima entre els homes. Aquest fet, que no és l’habitual, permet reduir el diferencial d’atur entre homes i dones, que tot i això encara és molt alt i se situa en […]

L’alentiment de l’activitat econòmica fa reduir la contractació a l’agost

Durant el mes d’agost a Sant Boi s’hi van registrar un total de 1.890 contractes, gairebé un 40% menys que al juliol. Aquest fet entra dins de l’habitual per al mes d’agost, encara que cal destacar que enguany, durant aquest mes, s’han registrat un 12,3% menys de contractes que el mateix període del 2016. En relació a l’agost de l’any passat el nombre total de cotnractes s’ha reduit un 12,3%, […]

L’atur s’enfila fins el 12,5% durant el mes d’agost

L’habitual alentiment de l’activitat econòmica durant el mes d’agost ha tingut un efecte perjudicial a les xifres d’atur registrat, i la taxa d’atur ha augmentat de quatre dècimes fins el 12,5% de la població activa. L’augment de la taxa d’atur ha perjudicat tant homes com dones, en tots dos casos la taxa d’atur s’ha enfilat mig punt percentual, arribant fins el 9,6% en el cas dels homes i el 15,8% […]