Al juny es van signar un 15,8% de contractes més que al juny del 2016

Durant el mes de juny a Sant Boi es van registrar un total de 2.960 contractes, un 15,8% més que durant el juny de l’any anterior. La contractació indefinida supera en un 23,3% a la registrada un any abans, però també cal destacar que els contractes de menys d’un mes de durada han augmentat un 47% en termes interanuals. En relació al mes anterior la contratació ha estat inferior, ja que […]

La taxa d’atur se situa en el 12% de la població activa

Durant el mes de juny la taxa d’atur registrat es va reduir de sis dècimes i es situa en el 12% de la població activa. La taxa d’atur es va reduir tant entre les dones com entre els homes, però es manté l’important diferencial per sexes, de manera que la taxa d’atur masculina, del 9,1%, és sis punts inferior a la femenina, del 15,1%. El pes relatiu dels aturats de […]

Enguany s’han registrat un 40% més de contractes que al maig del 2016

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrat durant el mes de maig un total de 3.274 contractes, un 39,6% més que els que es van registrar al mateix període de l’any passat. En relació al mes anterior, la contractació va créixer un 41,7%. Tradicionalment maig és un mes en el que es registren moltes contractacions relacionades amb la temporada d’estiu. Durant el mes de maig es van […]

La taxa d’atur registrat baixa fins nivells de l’any 2008

A la finalització del mes de maig, la taxa d’atur registrat a Sant Boi es situa en el 12,6% de la població activa, una taxa que no s’assolia des de finals de l’any 2008, a l’inici de la crisi.  La taxa d’atur masculí ha baixat del 10%, fet que també feia molts anys que no es donava, però la taxa d’atur entre les dones segueix sent en comparació molt alta, […]

L’atur baixa fins el 13,2% durant el mes d’abril

La taxa d’atur registrat a Sant Boi es va reduir durant l’abril fins el 13,2% de la població activa, taxa que no s’assolia des de l’any 2009. L’atur durant l’abril es va reduir de dues dècimes tant entre homes com entre dones, de manera que el diferencial d’atur per sexes es manté: la taxa d’atur masculina és 5,6 punts inferior a la taxa d’atur femenina. Aproximadament el 30% del total […]

A Sant Boi es generen uns 25.000 llocs de treball

A la finalització del 2016 a Sant Boi hi treballaven una mica més de 25.000 persones, xifra que no s’assolia des de l’any 2009. L’augment es deu exclusivament a l’increment de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social, ja que el nombre de treballadors autònoms s’ha reduit. Del total d’afiliats al règim general de la Seguretat Social que treballen a Sant Boi, el 77,4% ho fa al sector […]

Més contractació, més temporalitat

Durant el mes de març les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 17,5% de contractes més que al març del 2016. Tant els contractes indefinits com els temporals van augmentar, però el nombre de contractes de menys d’un mes de durada es va disparar un 81% interanual. Al març es van signar 1.147 contractes temporals de menys d’un mes de durada, quan al mateix període de […]

La taxa d’atur es redueix al març i se situa en el 13,4% de la població activa

Durant el març la taxa d’atur va situar-se en el 13,4%, tres dècimes menys que al mes anterior i 2,3 punts per sota de la que es registrava el març del 2016. La reducció de la taxa d’atur va ser igual per a homes i dones durant aquest darrer mes, però el diferencial entre homes i dones és molt alt, de 5,6 punts. A Sant Boi hi ha un total […]

Augmenta la contractació indefinida, però només suposa l’11% del total

Durant el febrer el nombre de contractes indefinits va augmentar un 9,6% en relació al mateix període de l’any passat, i també en relació al mes de gener d’enguany. Malgrat tot, els contractes temporals segueixen sent els més habituals i suposen el 89% del total, i els de menys d’un mes de durada, el 44%. En relació al mes de gener la contractació total va reduir-se d’un 6,3% a causa […]

Al febrer Sant Boi registra un descens de l’atur per sobre la mitjana, però segueix mantenint una de les taxes d’atur més altes de la comarca

La taxa d’atur va reduir-se a Sant Boi quatre dècimes durant el febrer, dues dècimes per sobre de la reducció registrada al conjunt del Baix Llobregat, encara que la taxa d’atur al municipi continua sent de les més altes de la comarca, amb un diferencial d’1,5 punts respecte la mitjana. Durant el mes de febrer la taxa d’atur a Sant Boi va caure quatre dècimes, situant-se en el 13,7% de […]