La població de Sant Boi a 1 de gener del 2018

A 1 de gener del 2018 la xifra (provisional) d’habitants és de 83.018 persones, que en relació a la darrera dada oficial, a 1 de gener de 2017, suposa un augment de 876 habitants, un 1,1% en termes percentuals.

Sant Boi s’organitza territorialment en sis districtes, dels quals Marianao és el més gran en termes poblacionals, amb 32.027 habitants, gairebé el 40% del total d’habitants de la vila. Els districtes de mida mitjana són el Barri Centre (14.707 habitants, 17,7% del total) i Vinyets-Molí Vell (15.872 habitants, 19,1%  del total), mentre que els més petits són també els més perifèrics geogràficament; la Ciutat Cooperativa i el Molí Nou, amb 9.852 habitants, Camps Blancs amb 4.965 habitants i Casablanca amb 5.595.

El 15,6% dels habitants de Sant Boi són menors de 16 anys, mentre que el grup de població jove, entre 16 i 29 anys, representa el 13,8% de total. A l’altre extrem trobem la gent gran, els majors de 64 anys, els quals durant els darrers anys han anat guanyant pes demogràfic i ja suposen el 20,1% del total de població. L’edat mitjana de la població de Sant Boi és de 43,09 anys, 41,63 anys per als homes i 44,49 anys per a les dones. El districtes amb una mitjana d’edat dels seus habitants més alta és Ciutat Cooperativa-Molí Nou (45,32 anys).

El 61,5% dels santboians i santboianes són nascuts a Catalunya, mentre que el 26,6% han nascut a la resta de l’estat i l’11,9% a l’estranger. Si tenim en compte la nacionalitat en comptes del lloc de naixement, trobem que a Sant Boi hi resideix un total de 7.221 persones de nacionalitat estrangera, els quals representen un 8,7%. Les comunitats nacionals estrangeres amb més presència a Sant Boi són la marroquina (2.430 persones), la xinesa (696) i la romanesa (390).

Deixa un comentari