976 contractes a l’àmbit sociosanitari eviten l’enfonsament de la contractació

Malgrat la situació d’aturada de les activitats considerades no essencials, la forta implantació del sector sociosanitari a Sant Boi ha esmorteït la previsible caiguda de la contractació registrada, encara que tot i això al març del 2020 s’han registrat un 14% menys de contractes que al mateix període del 2019. També cal destacar que el 90% d’aquestes contractacions són temporals i que la meitat són de menys d’un mes de durada.

 En relació a un any abans, baixa el nombre de contractes registrats, especialment els indefinits, però també els temporals. En canvi, augmenten un 6,3% els contractes temporals de menys d’un mes de durada.

Les activitats econòmiques que més noves contractacions aporten són les activitats sanitàries (914), la fabricació de materials i equips elèctrics (234), el comerç –entenem que de productes d’alimentació i similars– (273) i les activitats postals i de correus (78). Entre totes elles suposen el 67,6% del total de la contractació registrada durant el mes de març.