Resultats de: enquesta

Designed by vectorjuice / Freepik

Enquesta de Condicions de Vida 2022

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, des de fa temps i de forma progressiva, s’ha anat dotant d’informació estratègica sobre...

/ 20 de juny del 2022

L’Enquesta de Condicions de Vida confirma una millora sensible de la situació econòmica a les llars de Sant Boi

L’Enquesta de Condicions de Vida elaborada per l’Ajuntament de Sant Boi durant el primer semestre de l’any 2019 reflecteix de manera...

/ 23 de gener del 2020

A Sant Boi baixa la desigualtat de ingresos segons l’Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares

Sant Boi s’ha situat, junt amb viladecans, com la ciutat amb major igualtat de rendes, segons l’Atles de Distribució de...

/ 14 d'octubre del 2022

Afectació de la pandèmia i el confinament al comerç de Sant Boi

Entre els mesos de juliol i octubre, amb la col·laboració del Departament de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament, i...

/ 29 d'octubre del 2020

L’impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi

Durant el confinament el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya va posar a disposició de la ciutadania un...

/ 14 d'agost del 2020

Hàbits d’oci de la població de Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i...

/ 28 d'octubre del 2019

El sector de la restauració a Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i...

/ 28 d'octubre del 2019

Compres online: hàbits i motivacions.

Una mica més de la meitat dels enquestats, el 55%, ha comprat per internet en alguna ocasió. Hi ha més...

/ 28 d'octubre del 2019

Mobilitat associada a la compra quotidiana

Trobem dos perfils de compradors: els que es desplacen gairebé sempre a peu, que a grans trets representen dos terços...

/ 28 d'octubre del 2019

Despesa en comerç de les llars santboianes

Aquest estudi calcula la despesa monetària de les llars als principals apartats de despesa com són alimentació, equipament de la persona...

/ 20 de setembre del 2014