A Sant Boi es generen més de 26.000 llocs de treball

A 31 de desembre del 2017 a Sant Boi hi treballen 22.000 persones assalariades i més de 4.000 autònoms. En relació a un any abans el nombre d’assalariats ha augmentat un 5%, mentre que el nombre d’autònoms s’ha reduit un 1,5%. El nombre de comptes de cotització, que equival a grosso modo al nombre d’empreses i establiments, supera els 2.000 i registra un augment del 3,4%.

El nombre d’assalariats ocupats a Sant Boi va créixer un 5% durant el 2017. Tots els sectors, tant l’agricultura com la indústria, la construcció i els serveis van veure incrementat el nombre d’assalariats, especialment la construcció, amb un increment de gairebé el 9%.

Del total d’assalariats amb el lloc de treball ubicat a Sant Boi, el 77,% s’ocupa al sector serveis, per un 16,2% a la indústria i un 6,2% a la construcció. Els llocs de treball associats a l’agricultura suposen un testimonial 0,1% del total.

El comerç, tant a l’engròs com al detall, les activitats sanitàries i de serveis socials i la indústria manufacturera són les tres activitats que ocupen més persones a Sant Boi. En total s’hi ocupen més de 12.600 persones, que representen aproximadament el 57% del total d’ocupats al nostre municipi. Totes tres activitats van registrar un increment de persones ocupades durant el 2017.

Deixa un comentari