A la finalització del 2016 a Sant Boi hi treballaven una mica més de 25.000 persones, xifra que no s’assolia des de l’any 2009. L’augment es deu exclusivament a l’increment de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social, ja que el nombre de treballadors autònoms s’ha reduit.

Del total d’afiliats al règim general de la Seguretat Social que treballen a Sant Boi, el 77,4% ho fa al sector serveis. Durant el 2016 aquest sector ha crescut per sota la mitjana, que ha estat del 4,1%, però tot i això segueix sent de llarg el que més llocs de treball genera a la nostra ciutat.

Comerç, sanitat i la petita indústria generen gairebé el 60% dels llocs de treball a Sant Boi. El comerç també és l’activitat que més ha crescut durant el 2016 en nombre de persones que hi són ocupades, seguit del sector logístic, l’administració pública i la construcció.

La sanitat és l’activitat que genera més llocs de treball a Sant Boi, concretament 3.307 a 31 de desembre del 2016. El comerç a l’engròs és la segona activitat en nombre d’ocupats, seguit pel comerç al detall, l’educació i els serveis de menjar i begudes, principalment bars i restaurants.

Del total de 1.973 empreses o establiments on hi treballa almenys una persona afiliada a la Seguretat Social, 1.558 corresponen al sector serveis, per 210 indústries i 205 que es dediquen a la construcció i les seves activitats relacionades.

En contrast amb les xifres d’afiliació al règim general de la Seguretat Social, el nombre d’afiliats al règim especial d’autònoms s’ha reduit durant el darrer any un 1,2%. Aquesta reducció del nombre d’autònoms afecta tots els sectors excepte l’agricultura, i de manera especial la construcció, a on es redueix el nombre d’autònoms un 3,1%.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats

Envia una resposta