Actualment hi ha 1.122 persones aturades més que fa un any

Durant el mes de maig, la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,4 al 13,9% de la població activa, un increment de mig punt percentual. En relació a ara fa un any, la taxa d’atur és 2,8 punts superior a la llavors registrada, quan era de l’11,1%.

L’important increment de l’atur registrat durant els darrers mesos afecta tots els col·lectius, tant homes com dones. La taxa d’aturats de llarga durada baixa considerablement, però no perquè se’n redueixi el seu nombre sinó perquè augmenta molt el nombre total de persones en situació d’atur registrat.

A la finalització del mes de maig, a Sant Boi hi ha un 25% d’aturats més que fa un any. La xifra es situa a les 5.558 persones, quan al maig del 2019 era de 4.436 persones. L’increment més important de l’atur el trobem al sector serveis, que concentra més del 90% de l’increment.

 Tots els sectors productius, excepte l’agricultura, pateixen importants augments de l’atur, però és el sector serveis el que més atur genera i a més és el que, amb diferència, més població ocupa, i per tant és el que més incidència té sobre la situació del mercat laboral.

Durant els darrers dotze mesos l’atur s’ha incrementat més entre els homes que entre les dones, un 33 i un 20% respectivament. Entre els joves menors de 30 anys l’increment del nombre d’aturats també es situa al voltant del 33%.