Afectació de la pandèmia i el confinament al comerç de Sant Boi

Entre els mesos de juliol i octubre, amb la col·laboració del Departament de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament, i l’associació de comerciants Sant Boi Comerç, la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació ha portat a terme una enquesta online a comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves percepcions davant el confinament i la pandèmia, així com per a tenir informació de primera mà sobre l’afectació al teixit comercial de la nostra ciutat.

 Donada la necessitat d’obtenir informació sobre aquests aspectes i la impossibilitat de realitzar un treball de camp presencial i correctament estratificat i representatiu de la totalitat del teixit comercial, es va optar per una enquesta online a la que es demanava els comerciants a participar-hi, mitjançant la crida que es va fer des de l’Associació Sant Boi Comerç i el Departament de Comerç, Consum i Turisme als establiments de la ciutat amb què van poder contactar i que van voler participar-hi. Com a resultat, trobem que gairebé 6 de cada 10 establiments paricipants són adherits a Sant Boi Comerç. El fet d’haver utilitzat, entre d’altres mètodes de difusió, xarxes socials fa que la majoria dels participants hi tinguin presència, especialment a Facebook (el 80,7%) i Instagram (el 77,1%).

En total hi van participar 109 comerços i establiments de Sant Boi, la majoria situats als barris més cèntrics, això és, Marianao, Centre i Vinyets-Molí Vell, concretament el 91,7% del total. Malgrat que aquests tres barris concentren la majoria del comerç santboià, el teixit comercial dels barris més perifèrics, especialment Ciutat Cooperativa-Molí Nou, on el teixit comercial és important, s’hi troba infrarrepresentat.

Dels 109 establiments, 93 es troben situats a locals independents, el que suposa el 85,3% del total, mentre que els 16 restants són ubicats a algun mercat municipal. En la majoria dels casos, gairebé el 95%, va ser el propietari o propietària qui va respondre l’enquesta.

Els diferents sectors d’activitat comercial hi són representats, ja que un 40% dels participants corresponen a establiments de venda de productes no alimentaris, per un 20% d’establiments d’alimentació, un 27% dedicats als serveis personals i les reparacions, i un 14% d’establiments d’hostaleria.

Els continguts que inclou l’enquesta, i dels que en podeu consultar tots els resultats descarregant els documents relacionats a aquest article, són els següents:

Característiques dels establiments enquestats
Ubicació, informants, sector d’activitat, antiguitat dels establiments, pertinença a associacions i presència a xarxes socials
Equipament i inversions dels comerços arran la pandèmia
Elements i serveis presents als establiments, inversions en digitalització i en material d’higiene i protecció
Comandes telefòniques, online i venda a domicili
Valoracions sobre la venda a domicili, les comandes online o per telèfon, i perspectives de futur de les mateixes
Ajuts, subvencions i programes de recuperació
Necessitat i sol·licitud d’ajuts econòmics o crèdits; coneixement, ús i valoracions de programes de recuperació econòmica.
Afectació al comerç del confinament i la pandèmia
Tancaments durant el confinament i reobertures durant la desescalada, modificació d’horaris, afectació al personal, ERTO, volum de vendes perdudes, recuperació del nivell de vendes, canvis a la procedència dels clients, incorporació de nous productes o serveis
Informació municipal i d’associacions de comerciants
Canals de comunicació a través dels quals es va rebre informació sobre afectacions al comerç de les mesures de salut pública