Al febrer Sant Boi registra un descens de l’atur per sobre la mitjana, però segueix mantenint una de les taxes d’atur més altes de la comarca

La taxa d’atur va reduir-se a Sant Boi quatre dècimes durant el febrer, dues dècimes per sobre de la reducció registrada al conjunt del Baix Llobregat, encara que la taxa d’atur al municipi continua sent de les més altes de la comarca, amb un diferencial d’1,5 punts respecte la mitjana.

Durant el mes de febrer la taxa d’atur a Sant Boi va caure quatre dècimes, situant-se en el 13,7% de la població activa. Aquest nivell d’atur registrat no s’assolia des de principis de l’any 2009.

L’atur s’ha reduit de quatre dècimes durant el mes de febrer, passant del 14,1% al 13,7% de la població activa. En relació a la mateixa dada d’ara fa un any, la reducció ha estat de 2,2 punts. La taxa a la finalització de febrer del 2016 era del 15,9%.

La reducció de l’atur, tant durant el darrer mes com en el conjunt dels darrers dotze mesos, ha estat més important entre els homes que no pas entre les dones. Al febrer la taxa d’atur masculí ha baixat quatre dècimes, mentre que la taxa femenina només ho ha fet de dues dècimes. En el conjunt dels darrers dotze mesos, mentre la taxa d’atur masculí s’ha reduit 2,2 punts, la reducció de la taxa d’atur femení ha estat d’1,7 punts.

El diferencial d’atur entre homes i dones, doncs, s’eixampla malgrat el descens tant del nombre d’aturats com del d’aturades. Actualment aquest diferencial és de 5,6 punts: l’atur masculí és de l’11,1%, mentre que el femení és del 16,7%.

Deixa un comentari