Durant el febrer el nombre de contractes indefinits va augmentar un 9,6% en relació al mateix període de l’any passat, i també en relació al mes de gener d’enguany. Malgrat tot, els contractes temporals segueixen sent els més habituals i suposen el 89% del total, i els de menys d’un mes de durada, el 44%.

En relació al mes de gener la contractació total va reduir-se d’un 6,3% a causa del descens de la contractació temporal, que ho va fer un 8,1%, encara que la contractació indefinida es va incrementar un 11,3%; si comparem la dada del febrer amb el mateix mes de l’any 2015, es pot constatar que s’ha incrementat la contractació, tant la temporal com la indefinida.

La temporalitat afecta tothom, però amb major intensitat les dones i els joves. El 87% dels contractes signats per homes eren de tipus temporals, percentatge que augmenta fins el 91,2% de les dones i el 90,7% dels menors de 30 anys.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats

Envia una resposta