La taxa d’atur registrat augmenta una dècima durant el juliol i trenca cinc mesos consectius de descensos

El nombre de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament durant el juliol, situant la taxa en el 12,1% de la població activa, una dècima més que al juny, i es trenca d’aquesta manera un període de cinc mesos consecutius en que l’atur es va reduir. L’atur no augmentava a Sant Boi des del gener, i va registrar descensos entre els mesos de febrer i juny. […]

Al juny es van signar un 15,8% de contractes més que al juny del 2016

Durant el mes de juny a Sant Boi es van registrar un total de 2.960 contractes, un 15,8% més que durant el juny de l’any anterior. La contractació indefinida supera en un 23,3% a la registrada un any abans, però també cal destacar que els contractes de menys d’un mes de durada han augmentat un 47% en termes interanuals. En relació al mes anterior la contratació ha estat inferior, ja que […]

La taxa d’atur se situa en el 12% de la població activa

Durant el mes de juny la taxa d’atur registrat es va reduir de sis dècimes i es situa en el 12% de la població activa. La taxa d’atur es va reduir tant entre les dones com entre els homes, però es manté l’important diferencial per sexes, de manera que la taxa d’atur masculina, del 9,1%, és sis punts inferior a la femenina, del 15,1%. El pes relatiu dels aturats de […]

Enguany s’han registrat un 40% més de contractes que al maig del 2016

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrat durant el mes de maig un total de 3.274 contractes, un 39,6% més que els que es van registrar al mateix període de l’any passat. En relació al mes anterior, la contractació va créixer un 41,7%. Tradicionalment maig és un mes en el que es registren moltes contractacions relacionades amb la temporada d’estiu. Durant el mes de maig es van […]

La taxa d’atur registrat baixa fins nivells de l’any 2008

A la finalització del mes de maig, la taxa d’atur registrat a Sant Boi es situa en el 12,6% de la població activa, una taxa que no s’assolia des de finals de l’any 2008, a l’inici de la crisi.  La taxa d’atur masculí ha baixat del 10%, fet que també feia molts anys que no es donava, però la taxa d’atur entre les dones segueix sent en comparació molt alta, […]

Població per districtes 2017

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, el qual concentra 31.889 persones i suposa el 38,8% del total d’habitants de Sant Boi. Els districtes de mida mitjana són el Barri Centre amb 14.508 habitants i Vinyets-Molí Vell, el qual en té 15.771. Els districtes més perifèrics són els més petits, en primer lloc, la Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb 9.646 persones, en […]

L’atur baixa fins el 13,2% durant el mes d’abril

La taxa d’atur registrat a Sant Boi es va reduir durant l’abril fins el 13,2% de la població activa, taxa que no s’assolia des de l’any 2009. L’atur durant l’abril es va reduir de dues dècimes tant entre homes com entre dones, de manera que el diferencial d’atur per sexes es manté: la taxa d’atur masculina és 5,6 punts inferior a la taxa d’atur femenina. Aproximadament el 30% del total […]

A Sant Boi es generen uns 25.000 llocs de treball

A la finalització del 2016 a Sant Boi hi treballaven una mica més de 25.000 persones, xifra que no s’assolia des de l’any 2009. L’augment es deu exclusivament a l’increment de treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social, ja que el nombre de treballadors autònoms s’ha reduit. Del total d’afiliats al règim general de la Seguretat Social que treballen a Sant Boi, el 77,4% ho fa al sector […]

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2017

A data 1 de gener del 2017 a Sant Boi hi viuen un total de 82.265 persones (xifra provisional), el que en relació a la darrera dada oficial suposa un descens de 137 habitants, un 0,2% del total. Del total d’habitants, 40.324 són homes i 41.941, dones. La població de Sant Boi s’estructura en sis districtes, dels quals els més cèntrics (Centre, Vinyets i Marianao) concentren la majoria de la […]

Més contractació, més temporalitat

Durant el mes de març les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 17,5% de contractes més que al març del 2016. Tant els contractes indefinits com els temporals van augmentar, però el nombre de contractes de menys d’un mes de durada es va disparar un 81% interanual. Al març es van signar 1.147 contractes temporals de menys d’un mes de durada, quan al mateix període de […]