La taxa d’atur s’enfila fins el 14,6% al gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 14 al 14,6%, un augment de sis dècimes en tan sols un mes. La taxa d’atur ja és 3,1 punts per sobre de la que es registrava fa un any, quan era de l’11,5%.  Durant el mes de gener la taxa d’atur es va incrementar de manera important tant entre els homes com les dones, […]

La taxa d’atur registrat augmenta mig punt durant el desembre i el 2020 es tanca amb un 14%, 2,7 punts per sobre que a finals del 2019

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,5 al 14% durant el mes de desembre, tancant un any molt negatiu per a les xifres de desocupació, ja que la taxa d’atur un any abans era de l’11,3%, 2,7 punts menor que l’actual taxa.  El diferencial d’atur registrat entre homes i dones també ha augmentat, ja que mentre la taxa d’atur masculina ha pujat 2,4 punts, la femenina […]

La contractació registrada al desembre és un 13% inferior a la de fa un any

Durant el mes de desembre les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 13,5% menys de contractes que el mateix mes del 2019, tant indefinits com temporals. En relació al mes anterior, també s’han registrat menys contractes, concretament un 20% menys.  A més del descens del nombre de contractes, també cal tenir en compte que el 93,6% del total són de tipus temporal, i el 43,4%, de […]

La taxa d’atur registrat es redueix d’una dècima durant el novembre

La taxa d’atur durant el mes de novembre ha patit poques variacions i s’ha reduit d’una dècima, passant del 13,6 al 13,5% de la població activa. L’atur ha augmentat lleugerament entre els homes, augmentant una dècima, i s’ha reduit de dues dècimes entre les dones.  Malgrat el comportament de la taxa d’atur per sexes durant el darrer mes, l’atur segueix sent considerablement més alt entre les dones que no pas […]

La contractació registrada al novembre cau en relació a la registrada fa un any, especialment la indefinida

Les empreses i establiments de Sant Boi van registrar durant el novembre un 5,8% de contractes menys que els registrats al mateix mes del 2019. La caiguda de la contractació temporal ha estat només del 3,3%, però la contractació indefinida cau un 33,2%. Tan sols s’incrementa el nombre de contractes temporals de menys d’un mes de durada.  En total van registrar-se 2.920 contractes, dels quals gairebé un 95% eren de […]

La taxa d’atur es redueix d’una dècima durant l’octubre

Durant el mes d’octubre la taxa d’atur registrat a Sant Boi es va reduir d’una dècima, passant del 13,7 al 13,6% de la població activa registrada. La variació de la taxa d’atur és desigual entre homes i dones, ja que mentre que entre els homes ha augmentat de dues dècimes, entre les dones s’ha reduit de quatre.  En qualsevol cas, el diferencial d’atur registrat entre homes i dones continua sent […]

La contractació a l’octubre és un 5,7% inferior a la registrada fa un any

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar durant el mes d’octubre un 5,7% de contractes menys que al mateix període del 2019. El descens de la contractació és especialment important als contractes indefinits, que registren un descens del 40% en termes interanuals.  Tal i com ha passat els darrers mesos, la contractació total, en termes interanuals, no ha patit grans variacions un cop represa l’activitat econòmica després […]

Afectació de la pandèmia i el confinament al comerç de Sant Boi

Entre els mesos de juliol i octubre, amb la col·laboració del Departament de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament, i l’associació de comerciants Sant Boi Comerç, la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació ha portat a terme una enquesta online a comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves percepcions davant el confinament i la pandèmia, així com per a tenir informació de primera mà sobre l’afectació […]

La contractació registrada augmenta un 1,3%, però la indefinida s’enfonsa un 41% en relació al setembre del 2019

Al setembre les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 1,3% més de contractes que un any abans, encara que l’increment de la contractació respon a més temporalitat, ja que la contractació indefinida només representa el 6,6% del total i és un 40,8% inferior a la registrada fa un any.  Del total de contractes registrats al setembre, el 93,4% són de tipus temporal, i el 52%, de […]

La taxa d’atur registrat es redueix d’una dècima durant el setembre

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,8 al 13,7% de la població activa durant el mes de setembre. Actualment la taxa és 2,6 punts superior a la registrada fa un any, quan era de l’11,3%.  L’atur s’ha reduit durant el setembre tant entre homes com dones, encara que la reducció entre els homes ha estat de dues dècimes, i entre les dones, només d’una. Això fa […]