La contractació registrada durant l’abril es redueix un 30% interanual i es situa als nivells d’un mes d’agost

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar durant el mes d’abril un 30% menys de contractes que l’abril de l’any passat, un total de 1.651 contractes, el que ens situa a xifres que són habituals durant els mesos d’agost, però lluny d’un abril “normal”. Com va passar durant el mes de març, les activitats sociosanitàries són el principal focus de contractació, i representen més de la meitat […]

L’atur torna a disparar-se durant l’abril i arriba al 13,2%

La taxa d’atur registrat a Sant Boi durant el mes d’abril va passar del 12,1 al 13,2%, un increment mensual d’1,2 punts. Aquesta dada ens situa 2,1 punts percentuals per sobre de la taxa registrada un any enrrere. A la finalització del mes, a Sant Boi hi ha un total de 5.368 persones en situació d’atur registrat, 835 més que les que hi havia fa un any. En termes percentuals […]

L’aturada d’activitats econòmiques dispara la taxa d’atur fins el 12,1%

Aquesta taxa d’atur ens situa a nivells de l’any 2018, i des de llavors la taxa s’havia anat reduint fins arribar als voltants de l’11%. Per tant, en un mes s’ha perdut la recuperació de l’ocupació registrada els darrers dos anys. També cal tenir present que les dades d’atur registrat no inclouen els treballadors i treballadores afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació, ja que segueixen cotitzant a la Seguretat […]

976 contractes a l’àmbit sociosanitari eviten l’enfonsament de la contractació

Malgrat la situació d’aturada de les activitats considerades no essencials, la forta implantació del sector sociosanitari a Sant Boi ha esmorteït la previsible caiguda de la contractació registrada, encara que tot i això al març del 2020 s’han registrat un 14% menys de contractes que al mateix període del 2019. També cal destacar que el 90% d’aquestes contractacions són temporals i que la meitat són de menys d’un mes de […]

La taxa d’atur es redueix d’una dècima i és tres dècimes inferior a la de fa un any

Durant el mes de febrer la taxa d’atur registrat a Sant Boi va reduir-se d’una dècima, situant-se a l’11,3% de la població activa. Aquesta taxa és tres dècimes inferior a la registrada al febrer del 2019, quan era de l’11,6%. La taxa d’atur s’ha reduït una dècima entre els homes, però es manté sense variacions entre les dones. Això fa que el diferencial d’atur entre homes i dones sigui de […]

Febrer és un mes on tradicionalment s’alenteix la contractació registrada

Durant el mes de febrer les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.131 contractacions, gairebé un 40% menys que al gener. Malgrat que tradicionalment el febrer és un mes on la contractació s’alenteix, enguany la contractació registrada ha estat un 6% inferior a la que es va registrar fa un any. La contractació indefinida es va reduir d’un 13,6% en relació a un any […]

La taxa d’atur augmenta dues dècimes durant el gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,2 a l’11,4% de la població activa. Tot i això, encara és inferior a la registrada un any abans, quan era de l’11,6%.  L’increment de la taxa d’atur durant el gener cal imputar-lo a l’increment de l’atur femení, que ha passat del 14,0 al 14,4%, mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions. […]

El 92% dels contractes registrats són temporals, i el 44% de menys d’un mes de durada

Del total de contractes registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi durant el mes de gener, el 92,1% són de tipus temporal, i el 44,3%, de menys d’un mes de durada. La contractació indefinida representa tan sols el 7,9% del total. En relació a un any abans, la contractació total augmenta un 12,2%, però la contractació indefinida és un 27,5% inferior a la registrada al gener del […]

L’Enquesta de Condicions de Vida confirma una millora sensible de la situació econòmica a les llars de Sant Boi

L’Enquesta de Condicions de Vida elaborada per l’Ajuntament de Sant Boi durant el primer semestre de l’any 2019 reflecteix de manera clara una millora de la situació socioeconòmica de les llars de Sant Boi i unes expectatives més optimistes de les famílies respecte al present i a l’evolució futura del seu nivell de vida. El canvi més significatiu que s’hi pot observar en relació a l’anterior enquesta, que data de l’any […]

L’any 2019 finalitza amb un 11,2% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat a Sant Boi a la finalització de l’any 2019 és de l’11,2%, dues dècimes per sota de la taxa registrada un any abans.  Durant el darrer any la taxa d’atur femenina s’ha reduit de sis dècimes mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions. Malgrat això, el diferencial a la taxa d’atur registrat entre homes i dones continua sent alt, concretament de 5,3 punts, […]