Enquesta de Condicions de Vida 2022

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, des de fa temps i de forma progressiva, s’ha anat dotant d’informació estratègica sobre la ciutat i llurs ciutadanes i ciutadans, mitjançant un rigorós conjunt d’enquestes i anàlisis estadístics. El coneixement de les opinions, els valors, les necessitats i els hàbits de santboianes i santboians és una eina bàsica per tal d’orientar adequadament l’acció municipal i dissenyar polítiques públiques efectives i eficients. En aquest […]

Publicat el