976 contractes a l’àmbit sociosanitari eviten l’enfonsament de la contractació

Malgrat la situació d’aturada de les activitats considerades no essencials, la forta implantació del sector sociosanitari a Sant Boi ha esmorteït la previsible caiguda de la contractació registrada, encara que tot i això al març del 2020 s’han registrat un 14% menys de contractes que al mateix període del 2019. També cal destacar que el 90% d’aquestes contractacions són temporals i que la meitat són de menys d’un mes de […]

La taxa d’atur es redueix d’una dècima i és tres dècimes inferior a la de fa un any

Durant el mes de febrer la taxa d’atur registrat a Sant Boi va reduir-se d’una dècima, situant-se a l’11,3% de la població activa. Aquesta taxa és tres dècimes inferior a la registrada al febrer del 2019, quan era de l’11,6%. La taxa d’atur s’ha reduït una dècima entre els homes, però es manté sense variacions entre les dones. Això fa que el diferencial d’atur entre homes i dones sigui de […]

Febrer és un mes on tradicionalment s’alenteix la contractació registrada

Durant el mes de febrer les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.131 contractacions, gairebé un 40% menys que al gener. Malgrat que tradicionalment el febrer és un mes on la contractació s’alenteix, enguany la contractació registrada ha estat un 6% inferior a la que es va registrar fa un any. La contractació indefinida es va reduir d’un 13,6% en relació a un any […]

La taxa d’atur augmenta dues dècimes durant el gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,2 a l’11,4% de la població activa. Tot i això, encara és inferior a la registrada un any abans, quan era de l’11,6%.  L’increment de la taxa d’atur durant el gener cal imputar-lo a l’increment de l’atur femení, que ha passat del 14,0 al 14,4%, mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions. […]

El 92% dels contractes registrats són temporals, i el 44% de menys d’un mes de durada

Del total de contractes registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi durant el mes de gener, el 92,1% són de tipus temporal, i el 44,3%, de menys d’un mes de durada. La contractació indefinida representa tan sols el 7,9% del total. En relació a un any abans, la contractació total augmenta un 12,2%, però la contractació indefinida és un 27,5% inferior a la registrada al gener del […]

L’any 2019 finalitza amb un 11,2% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat a Sant Boi a la finalització de l’any 2019 és de l’11,2%, dues dècimes per sota de la taxa registrada un any abans.  Durant el darrer any la taxa d’atur femenina s’ha reduit de sis dècimes mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions. Malgrat això, el diferencial a la taxa d’atur registrat entre homes i dones continua sent alt, concretament de 5,3 punts, […]

Forta reducció interanual de la contractació indefinida per tercer mes consecutiu

En relació al desembre del 2018, durant el darrer mes de desembre el nombre de contractes indefinits registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi es va reduir de gairebé un 30%, sumant-se a les reduccions de la contractació indefinida registrats durant els darrers tres mesos. La contractació total va augmentar d’un 4,6% en termes interanuals, producte de l’increment del 7,9% de la contractació temporal. També augmenta de […]

La taxa d’atur es redueix dues dècimes al novembre i es situa a l’11,2%

Durant el mes de novembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,4 a l’11,2% de la població activa. L’atur s’ha reduit en major proporció entre dones que entre homes, encara que el diferencial d’atur segueix sent de gairebé sis punts percentuals.  La taxa d’atur masculina queda fixada al 8,4% de la població activa, mentre que la femenina és del 14,3%, un diferencial de 5,9 punts. En […]

La contractació temporal augmenta lleugerament i la indefinida baixa un 56%

Durant el mes de novembre i en relació al novembre de l’any anterior, la contractació total va reduir-se un 5,4% com a resultat del lleu increment de la contractació temporal, un 5,5%, i l’enfonsament de la contractació indefinida, que és un 56% inferior a la que es va registrar un any abans.  En relació al mes d’octubre la contractació ha baixat un 8,8%, amb descensos tant a la contractació temporal […]

Augmenta la contractació temporal i s’enfonsa la contractació indefinida

Durant l’octubre el nombre total de contractes registrats per les empreses i els establiments ubicats a Sant Boi va baixar un 2,1%, però cal analitzar les xifres per tipus de contracte. I trobem que mentre la contractació temporal va augmentar un 4,2%, la contractació indefinida va caure un 37% en termes interanuals. En canvi, el nombre de contractes temporals de durada inferior a un mes va augmentar un 28%. En […]