Augmenta la contractació indefinida malgrat que la temporalitat segueix sent l’habitual a les noves contractacions

Malgrat que la contractació registrada a l’abril va caure en relació a la registrada al març en un 8,5%, en termes de comparació interanual es va incrementar un 6,2%. L’increment més important correspon als contractes indefinits, amb un 18% més del que se’n van registrar ara fa un any. Malgrat tot, els contractes temporals suposen el 87% del total. Les empreses i establiments ubicades a Sant Boi van registrar durant […]

El nombre de contractes registrats augmenta un 5,5% interanual

En relació al mes de març del 2018, la contractació registrada per les empreses ubicades a Sant Boi va augmentar un 5,5%, amb un important augment de la contractació indefinida. Malgrat tot, el 87% dels contractes registrats durant el darrer mes eren de tipus temporal, i el 40%, de menys d’un mes de durada. La temporalitat afecta de manera especial dones i joves, amb taxes de temporalitat al voltant del […]

La taxa d’atur es redueix d’una dècima al març

La taxa d’atur registrat va situar-se a l’11,5% de la població activa a la finalització del mes de març, una dècima menys del que es registrava al febrer i set dècimes menys que la registrada un any abans.  Al març l’atur s’ha reduit entre els homes, però ha augmentat entre les dones. El diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones se situa en gairebé sis punts percentuals, un […]

La taxa d’atur registrat no varia durant el febrer

La taxa d’atur registrat a Sant Boi es va situar a l’11,6% de la població activa al febrer, no registrant-se cap canvi en relació al gener. En relació a un any abans, és mig punt inferior.  Durant el febrer l’atur va augmentar lleugerament entre els homes, passant del 8,9 al 9%. En canvi entre les dones es va reduir de dues dècimes, situant-se al 14,5%. Malgrat això, continua havent-hi un […]

La contractació al febrer va caure un 26% en relació a un any abans

Durant el febrer a Sant Boi es va registrar 2.267 contractes laborals, un 26,5% menys que al febrer del 2018 i un 25,2% menys que al gener. El nombre de contractes es va reduir tant als indefinits com als temporals, especialment a aquests últims. De la contractació registrada al febrer, el 13,3% era de tipus indefinit. Entre els homes el % de contractació indefinida és superior a la mitjana, mentre […]

Augmenten els contractes indefinits encara que el 82% del total són temporals

Durant el novembre les empreses i establiments de Sant Boi van registrar un total de 3.277 contractes, dels quals 2.695 eren temporals i 572, indefinits. En relació al novembre del 2017 la contractació indefinida augmenta un 77%, encara que tot i això els contractes indefinits són el 18% del total. La contractació al novembre és un 1,7% superior a la de fa un any, però només augmenta entre els homes. En […]

La taxa d’atur es situa a l’11,5% de la població activa

A la finalització del mes de novembre, la taxa d’atur registrat a Sant Boi es situa a l’11,5% de la població activa, una dècima menys que la registrada al mes anterior. En relació a fa un any, quan la taxa era de l’11,9%, la reducció ha estat de quatre dècimes.  Existeix un important diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones, ja que mentre la taxa d’atur masculina és […]

La contractació augmenta a l’octubre en relació al setembre i a un any abans

La contractació registrada per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi va augmentar un 30,1% en relació a l’octubre de l’any passat, i un 33,4% en relació al setembre. El nombre de contractes indefinits va incrementar-se de manera important, encara que la temporalitat segueix sent la nota dominant i suposa un 85% del total de contractes registrats. La temporalitat afecta tots els treballadors, però de manera especial dones i […]

L’atur augmenta lleugerament durant l’octubre

A la finalització del mes d’octubre la taxa d’atur registrat a Sant Boi és de l’11,6%, una dècima per sobre del que es registrava al setembre. En relació a un any abans, la taxa d’atur és quatre dècimes inferior a la llavors registrada.  A l’octubre la taxa d’atur ha augmentat entre les dones d’una dècima, i entre els homes es manté estable, de manera que augmenta el diferencial entre les […]

La taxa d’atur es redueix dues dècimes al setembre

Durant el mes de setembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,7 a l’11,5%. En relació a fa un any, la taxa actual és sis dècimes inferior a la llavors registrada. L’atur s’ha reduit de manera significativa entre les dones, mentres que registra un lleuger augment entre els homes. Tot i això, el descens de la taxa d’atur femenina és superior a l’augment de la taxa […]