La taxa d’atur es situa a l’11,5% de la població activa

A la finalització del mes de novembre, la taxa d’atur registrat a Sant Boi es situa a l’11,5% de la població activa, una dècima menys que la registrada al mes anterior. En relació a fa un any, quan la taxa era de l’11,9%, la reducció ha estat de quatre dècimes.  Existeix un important diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones, ja que mentre la taxa d’atur masculina és […]

La contractació augmenta a l’octubre en relació al setembre i a un any abans

La contractació registrada per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi va augmentar un 30,1% en relació a l’octubre de l’any passat, i un 33,4% en relació al setembre. El nombre de contractes indefinits va incrementar-se de manera important, encara que la temporalitat segueix sent la nota dominant i suposa un 85% del total de contractes registrats. La temporalitat afecta tots els treballadors, però de manera especial dones i […]

L’atur augmenta lleugerament durant l’octubre

A la finalització del mes d’octubre la taxa d’atur registrat a Sant Boi és de l’11,6%, una dècima per sobre del que es registrava al setembre. En relació a un any abans, la taxa d’atur és quatre dècimes inferior a la llavors registrada.  A l’octubre la taxa d’atur ha augmentat entre les dones d’una dècima, i entre els homes es manté estable, de manera que augmenta el diferencial entre les […]

La taxa d’atur es redueix dues dècimes al setembre

Durant el mes de setembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,7 a l’11,5%. En relació a fa un any, la taxa actual és sis dècimes inferior a la llavors registrada. L’atur s’ha reduit de manera significativa entre les dones, mentres que registra un lleuger augment entre els homes. Tot i això, el descens de la taxa d’atur femenina és superior a l’augment de la taxa […]

La taxa d’atur augmenta mig punt durant l’agost

La taxa d’atur registrat a Sant Boi durant el mes d’agost va enfilar-se fins l’11,7% de la població activa, mig punt percentual més que al juliol. L’atur va augmentar tant entre homes com entre dones, encara que és set dècimes inferior al registrat un any abans, quan era del 12,4%. Durant els darrers dotze mesos l’atur registrat s’ha reduit de 290 persones, un descens del 5,8% interanual. L’atur s’ha reduit […]

A l’agost es van signar un 20% més de contractes que fa un any

Durant el mes d’agost les empreses i establiments amb activitat a Sant Boi van registrar un total de 2.280 nous contractes, un 20,6% més que al mateix mes de l’any passat. El nombre de contractes indefinits gairebé va ser el doble que a l’agost del 2017, encara que la temporalitat segueix sent la nota dominant i el 86% del total de contractes eren temporals, i més de la meitat, de […]

La contractació baixa al juliol però augmenta el nombre de contractes indefinits

Durant el juliol les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.897 contractacions, un 4,3% menys que al mateix període del 2017 i un 0,5% menys que al juny. Malgrat que la temporalitat és la nota dominant i afecta el 86% dels nous contractes, el nombre de contractes indefinits va augmentar un 65% en relació al mateix mes de l’any anterior. En relació a ara […]

L’atur augmenta lleugerament durant el juliol

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,1 a l’11,2% de la població activa durant el juliol. Actualment es registra una taxa set dècimes inferior a la que es registrava fa un any, quan era de l’11,9%. L’atur durant el darrer mes va reduir-se entre els homes, però va augmentar entre les dones. A la finalització del mes de juliol a Sant Boi hi ha 4.542 persones […]

La contractació registrada al maig es redueix un 8,4% interanual

En relació al mes de maig del 2017, les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 8,4% menys de contractacions. Es va reduir el nombre tant de contractes indefinits com de temporals. En canvi, la contractació va augmentar un 11% en relació al mes d’abril. Del total de contractes registrats durant el maig, gairebé el 90% eren de tipus temporal, i el 46% del total eren de […]

La taxa d’atur es redueix mig punt al maig i es situa a l’11,4%

Durant el mes de maig la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,9 a l’11,4%, una reducció de mig punt en tan sols un mes. En relació a fa un any, la taxa d’atur s’ha reduit en 1,1 punts.  Malgrat la reducció important que ha registrat l’atur durant el darrer mes i en mesos anteriors, el diferencial entre homes i dones segueix augmentant, i ja se situa […]