La contractació registrada al gener és un 13% inferior a la registrada fa un any

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.413 contractes, un 13% menys que els registrats al gener del 2017, i un 5,6% per sota dels registrats al mes de desembre. Del total de 2.413 contractes registrats tan sols 279, un 11,6%, eren de tipus indefinit, la resta eren temporals. També cal esmentar que més d’una tercera part del total […]

La contractació registrada al desembre es va reduir en relació al 2016, encara que va augmentar el nombre de contractes indefinits.

Durant el mes de desembre les empreses de Sant Boi van registrar un total de 2.557 nous contractes, un 3,6% menys que al mateix període del 2016. Aquest descens és causat per un 5% menys de contractes temporals, encara que la contractació indefinida va augmentar un 11,5%, però també van augmentar un 10% els contractes de menys d’un mes de durada. En relació al mes anterior, com passa habitualment la […]

L’any 2017 finalitza amb un 11,9% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat va situar-se en l’11,9% de la població activa a la finalització del mes de desembre. Durant el 2017 aquesta taxa s’ha reduit de 2,2 punts, fa un any era del 14,1%. La reducció de la taxa d’atur ha estat lleugerament superior entre les dones (2,3 punts) que entre els homes (2 punts). En relació al mes de novembre, la taxa d’atur s’ha reduit durant el desembre […]

La taxa d’atur és 2,2 punts inferior a la registrada fa un any

La taxa d’atur registrat s’ha reduit de manera moderada durant el mes de novembre, situant-se en el 12,1% de la població activa, 2,2 punts per sota de la taxa de fa un any, quan era del 14,3%.  L’atur s’ha reduit 2,1 punts entre els homes, que registren una taxa d’atur del 9,4%. Malgrat que en els darrers dotze mesos la taxa d’atur femenina s’ha reduit de 2,3 punts, existeix un […]

La taxa d’atur es redueix al setembre de tres dècimes

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 12,5 al 12,2% durant el mes de setembre. Aquest descens de l’atur ha estat molt desigual per sexes: entre les dones s’ha reduit de sis dècimes, per només una dècima entre els homes. Aquest fet, que no és l’habitual, permet reduir el diferencial d’atur entre homes i dones, que tot i això encara és molt alt i se situa en […]

L’alentiment de l’activitat econòmica fa reduir la contractació a l’agost

Durant el mes d’agost a Sant Boi s’hi van registrar un total de 1.890 contractes, gairebé un 40% menys que al juliol. Aquest fet entra dins de l’habitual per al mes d’agost, encara que cal destacar que enguany, durant aquest mes, s’han registrat un 12,3% menys de contractes que el mateix període del 2016. En relació a l’agost de l’any passat el nombre total de cotnractes s’ha reduit un 12,3%, […]

L’atur s’enfila fins el 12,5% durant el mes d’agost

L’habitual alentiment de l’activitat econòmica durant el mes d’agost ha tingut un efecte perjudicial a les xifres d’atur registrat, i la taxa d’atur ha augmentat de quatre dècimes fins el 12,5% de la població activa. L’augment de la taxa d’atur ha perjudicat tant homes com dones, en tots dos casos la taxa d’atur s’ha enfilat mig punt percentual, arribant fins el 9,6% en el cas dels homes i el 15,8% […]

La contractació registrada al juliol creix un 8% interanual

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar durant el juliol un 8% més de contractes que al juliol de fa un any. Va augmentar tant el nombre de contractes temporals com el d’indefinits, però el major increment es va registrar al nombre de contractes de menys d’un mes de durada, que va augmentar un 29%. En relació al passat mes de juny, el nombre total de contractes […]

La taxa d’atur registrat augmenta una dècima durant el juliol i trenca cinc mesos consectius de descensos

El nombre de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament durant el juliol, situant la taxa en el 12,1% de la població activa, una dècima més que al juny, i es trenca d’aquesta manera un període de cinc mesos consecutius en que l’atur es va reduir. L’atur no augmentava a Sant Boi des del gener, i va registrar descensos entre els mesos de febrer i juny. […]

Al juny es van signar un 15,8% de contractes més que al juny del 2016

Durant el mes de juny a Sant Boi es van registrar un total de 2.960 contractes, un 15,8% més que durant el juny de l’any anterior. La contractació indefinida supera en un 23,3% a la registrada un any abans, però també cal destacar que els contractes de menys d’un mes de durada han augmentat un 47% en termes interanuals. En relació al mes anterior la contratació ha estat inferior, ja que […]