Compres online: hàbits i motivacions.

Una mica més de la meitat dels enquestats, el 55%, ha comprat per internet en alguna ocasió. Hi ha més homes que dones que compren o han comprat algun cop online, i els joves tenen més tendència que els grans a comprar-hi, fet que s’explica no només pel factor de l’edat sinó perquè bona part de la població, especialment la més gran, no accedeix a internet mai, encara menys per a comprar-hi. La diferència per edats és molt gran, entre els menors de 30 anys un 86% ha comprat online algun cop, xifra que es rebaixa fins el 14% per als majors de 64.

La principal motivació per a comprar online és la comoditat. El 56% dels enquestats va esmentar aquest fet, a molta distància de la resta, encara que altres qüestions més concretes també relacionades amb la comoditat com rebre les comandes a casa, poder comprar durant les 24 hores del dia tot l’any o comparar des de casa ofertes i preus també són força habituals.

El fet de poder trobar-hi preus més econòmics que al comerç tradicional és la segona motivació per a comprar a internet, fet que va destacar el 31%. En aquest cas cal dir que hi ha més dones que homes que van destacar la qüestió dels preus.

Bitllets de transport (avió, vaixells, etc.) i reserves d’allotjament és el producte que més habitualment es sol contractar per internet. Un 35% del total d’enquestats sol comprar tots o gairebé tots aquests productes online, xifra que augmenta fins el 41% si hi incloem els que ho han fet en alguna ocasió encara que no sempre optin per aquest canal de compra.

El segon producte més majoritàriament comprat online són les entrades per a espectacles. Una tercera part del total ha comprat en alguna ocasió entrades per internet, i el 26% compra totes o gairebé totes les entrades que compra via online.

Amb altres productes com roba, sabates i complements, aparells electrònics i llibres trobem que aproximadament el 20% de la població en compra en alguna ocasió per internet. Els productes que menys habitualment es compren online són els d’alimentació, encara que un 10% n’ha comprat en alguna ocasió.