Despesa en comerç de les llars santboianes

Aquest estudi calcula la despesa monetària de les llars als principals apartats de despesa com són alimentació, equipament de la persona i parament de la llar. L’estudi no quantifica tota la despesa que fan les llars, sinó la despesa en aquells apartats que es consideren més rellevants o de major impacte econòmic des del punt de vista de l’estructura d’equipaments comercials del municipi.

Els càlculs es fan a partir de les dades disponibles sobre renda anual mitjana neta per llar, renda familiar disponible bruta i distribució de les despeses segons els resultats de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, macromagnituds combinades amb els resultats de l’enquesta feta a les llars de Sant Boi.

A l’estudi hi van participar 738 famílies, que van respondre diferents qüestions relacionades amb els seus hàbits de compra, el que ha permès fer una aproximació per a quantificar quina despesa es fa i a on es fa aquesta despesa, tant quant al tipus d’establiment com a la seva localització.

Com a resultats principals, destacar que el conjunt de llars santboianes gasta a l’any uns 76 milions d’euros a comprar productes càrnics, peix, fruites i hortalisses. Fora del sector alimentari, la despesa total en roba i sabates és d’uns 33 milions d’euros anuals, mentre que es gasten uns 14 milions d’euros en parament de la llar, que inclou mobles, articles tèxtils, electrodomèstics i altres estris per a la llar.

Les compres d’alimentació generalment es fan al mateix barri de residència. Un 68% de la despesa en carn i productes càrnics, per exemple, es fa al mateix barri, percentatge similar a que trobem pel que fa a la compra de peix, i que augmenta fins el 85% en el cas de la fruita i les hortalisses. Els establiments a on es fan aquestes compres majoritàriament són els mercats municipals i els supermercats per a la carn i el peix, mentre que en el cas de les fruites i hortalisses se’n compren més a botigues especialitzades fora dels mercats.

Pel que fa a les compres de roba i calçat, moltes d’elles es fan al mateix barri de residència o altres barris del municipi, però una part important d’aquestes compres es fan a altres municipis, concretament més del 40% en el cas de la roba i més del 30% en el cas del calçat. La major part d’aquestes despeses es fan a botigues especialitzades, tant dins com fora de centres comercials.

Les despeses en perruqueria i estètica personal, en canvi, es fan principalment al mateix barri de residència, gairebé el 90% de la despesa total. Pel que fa als articles per a la cura i higiene personal, es compren principalment als supermercats, ja siguin al mateix barri de residència o no, però dins de Sant Boi.

Al document relacionat que trobareu a la columna dreta hi trobareu el detall de la despesa dels productes esmentats, amb dades de la localització dels establiments, el tipus d’establiment on es fa la compra (botiga, mercat, supermercat, mercat al carrer, etc…), i en el cas de centres comercials, supermercats i mercats municipals, concretament a quin d’ells.

 

 

Deixa un comentari