Durant el 2018 va augmentar l’accidentabilitat però no es van registrar accidents mortals

Durant l’any 2018 el nombre total d’accidents de circulació amb víctimes a Sant Boi va ser de 272, 62 més que els registrats durant l’any anterior. Aquest augment de l’accidentabilitat respon principalment a l’increment dels accidents lleus, que van passar de 200 a 258. En canvi, durant el 2018 no es van registrar accidents amb víctimes mortals, i el 95% van ser accidents només amb víctimes lleus.

Del total de 272 accidents registrats amb víctimes, en 14 casos hi va haver víctimes greus (amb hospitalització durant més de 24 hores), i en 258 casos hi va haver víctimes lleus (sense hospitalització o amb hospitalització inferior a 24 hores). En termes relatius, això implica que al 5% dels accidents amb víctimes n’hi va haver de greus, i en el 95% restant n’hi va haver de lleus.

En relació a l’any anterior, es registra un increment del 29% en el nombre total d’accidents amb víctimes. El nombre total corresponent a l’any 2017 va ser de 210, per tant n’hi va haver 62 més durant el 2018. L’increment correspon principalment a accidents amb víctimes lleus, que van augmentar de 58 durant l’any.

Durant el 2018 no van registrar-se accidents amb víctimes mortals, mentre que al 2017 se’n van registrar dos.

Les víctimes dels accidents són conductors dels vehicles implicats (214), passatgers dels mateixos (67) i vianants (52). En el cas dels vianants víctimes d’accidents de trànsit per atropellaments trobem que el 17% corresponen a nens menors de 14 anys, i el 29%, a persones grans, majors de 64 anys.

Els atropellaments suposen un 17,3% del total d’accidents; la causa d’accident de circulació més habitual són les col·lisions, amb el 65% del total. Els vehicles implicats són majoritàriament turismes (55%), seguit de vehicles de dues rodes (bicicletes, ciclomotors, motocicletes) amb un 27% del total. Altres vehicles com furgonetes, camions o autobusos registren menys accidents, al voltant del 8% del total.

Al document relacionat a aquesta notícia hi trobareu el detall de dades dels accidents de circulació registrats a Sant Boi durant l’any 2018.

Deixa un comentari