El 92% dels contractes registrats són temporals, i el 44% de menys d’un mes de durada

Del total de contractes registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi durant el mes de gener, el 92,1% són de tipus temporal, i el 44,3%, de menys d’un mes de durada. La contractació indefinida representa tan sols el 7,9% del total.

En relació a un any abans, la contractació total augmenta un 12,2%, però la contractació indefinida és un 27,5% inferior a la registrada al gener del 2019. En canvi, els contractes temporals augmenten un 17,8%, i d’aquests, augmenta un 28,2% el nombre de contractes de menys d’un mes de durada.