El creixement natural i el creixement migratori van ser positius durant el 2015

Segons reflexa el Padró Municipal d’Habitants, durant el 2015 tant el saldo migratori -diferència entre altes i baixes per canvi de domicili- com el creixement natural o vegetatiu -diferència entre naixements i defuncions- van ser positius, això és, van venir a viure a Sant Boi més persones de les que en van marxar i es van registrar més naixements que defuncions.

El nombre de naixements durant l’any va ser de 840, mentre que hi va haver 649 defuncions. El creixement natural doncs va ser de 191 persones. Pel que fa al saldo migratori, van venir a viure a Sant Boi 3.656 persones, mentre que en van marxar 2.874.

Del total d’altes per canvis de domicili, 2.605 persones provenien d’altres municipis catalans, majoritàriament del nostre entorn geogràfic més proper. Els principals municipis d’orígen d’aquestes persones són la ciutat de Barcelona, l’Hospitalet, Viladecans i Cornellà. També trobem 619 persones provinents de la resta de l’estat fora de Catalunya, i 432 provinents de l’estranger. D’aquests, les principals procedències són el Marroc i països de l’Amèrica llatina. De les 619 persones provinents de l’estranger, 89 són de nacionalitat espanyola.

Pel que fa a les baixes per canvi de domicili, el 75% (2.033 persones) tenien com a destí altres municipis catalans, majoritàriament també del nostre entorn geogràfic més immediat. 459 persones se’n van anar a viure a l’estranger, 209 a la resta de l’estat fora de Catalunya.

Podeu consultar aquestes i altres dades al document relacionat que trobareu a la columna dreta.

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Defuncions
persones 649 0,46% 2015 646
Baixes per canvis de domicili
persones 2874 -1,84% 2015 2928
Naixements
nascuts vius 840 -9,48% 2015 928
Altes per canvis de domicili
persones 3656 6,93% 2015 3419

Deixa un comentari