El nombre d’accidents augmenta un 8,8% durant el 2015 però en disminueix la gravetat

Durant l’any 2015 el nombre total d’accidents de circulació a Sant Boi va ser de 247, vint més que els registrats durant l’any anterior. Aquest augment de l’accidentabilitat respon principalment a l’increment dels accidents lleus, que van passar de 206 a 224. En canvi, durant el 2015 no es van registrar accidents amb víctimes mortals, i el 90,7% van ser accidents només amb víctimes lleus.

Del total de 247 accidents registrats amb víctimes, en 23 casos hi va haver víctimes greus (amb hospitalització durant més de 24 hores), i en 224 casos hi va haver víctimes lleus (sense hospitalització o amb hospitalització inferior a 24 hores). En termes relatius, això implica que al 9,3% dels accidents amb víctimes n’hi va haver de greus, i en el 90,7% restant n’hi va haver de lleus.

En relació a l’any anterior, es registra un increment del 8,8% en el nombre total d’accidents amb víctimes. El nombre total corresponent a l’any 2014 va ser de 227, per tant n’hi va haver 20 més durant el 2015. L’increment correspon principalment a accidents amb víctimes lleus, que van augmentar de 18 durant l’any.

Durant el 2015 no van registrar-se accidents amb víctimes mortals, mentre que al 2014 se’n van registrar dos.

Les víctimes dels accidents són conductors dels vehicles implicats (188), passatgers dels mateixos (66) i vianants (51). En el cas dels vianants víctimes d’accidents de trànsit per atropellaments trobem que aproximadament la meitat corresponen a nens menors de 14 anys i a persones grans, a partir de 64 anys.

Els atropellaments suposen un 19% del total d’accidents; la causa d’accident de circulació més habitual són les col·lisions, amb el 64% del total. Els vehicles implicats són majoritàriament turismes (56%), seguit de vehicles de dues rodes (bicicletes, ciclomotors, motocicletes) amb un 24% del total. Altres vehicles com furgonetes, camions o autobusos registren menys accidents, al voltant del 8% del total.

Al document relacionat a aquesta notícia hi trobareu el detall de dades dels accidents de circulació registrats a Sant Boi durant els anys 2013, 2014 i 2015.

Deixa un comentari