Durant l’any 2020 el nombre total d’accidents de circulació amb víctimes a Sant Boi va ser de 197, 44 menys que els registrats durant l’any anterior, i a més enguany no es va registrar cap víctima mortal, mentre que al 2019  se’n van registrar tres. 

Del total de 197 accidents registrats amb víctimes, en 10 casos hi va haver víctimes greus (amb hospitalització durant més de 24 hores), i en 187 casos hi va haver víctimes lleus (sense hospitalització o amb hospitalització inferior a 24 hores).

En relació a l’any anterior, es registra un descens del 18% en el nombre total d’accidents amb víctimes. El nombre total corresponent a l’any 2019 va ser de 241, per tant n’hi va haver 44 menys durant el 2020.

Durant el 2020 no es va registrar cap accident amb víctimes mortals, mentre que al 2019 se’n van registrar tres.

Podeu ampliar aquesta informació obrint l’arxiu adjunt a Documents Relacionats, on hi trobareu l’anàlisi completa de l’accidentabilitat amb víctimes que elabora anualment l’Àrea de Seguretat Pública de l’Ajuntament.

Cal tenir present que l’informe d’accidentalitat es basa en les dades que el Sistema Integral de recollida de Dades d’Accidents de Trànsit (SIDAT) del SCT passa a la Policia Local de Sant Boi, que inclou només els accidents en els quals la Policia Local n’és competent i actua, què són la gran majoria. Dels accidents de trànsit que actuen Mossos d’Esquadra perquè són de la seva competència no en tenim dades. En el cas d’accidents a l’autopista o l’autovia, en els trams què passa per Sant Boi, o en el cas de la C-245 des de la rotonda de la Parellada fins al límit del terme amb Cornellà, no en tenim dades ja que són competència dels Mossos.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats