El nombre de contractes és un 45% superior al registrat fa un any, encara que la temporalitat és la norma

L’habitual millora de les xifres d’ocupació i contractació a començaments de la temporada d’estiu s’ha traduit enguany amb un important increment de la contractació registrada per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi.

 En relació al juny del 2020, quan tot just s’iniciava la recuperació de l’activitat econòmica, el nombre total de contractes registrats augmenta un 45,2%. Tant els temporals, amb un increment del 45,7%, com els indefinits, gairebé un 40% més que fa un any. Malgrat això, cal tenir molt present que un 91,8% dels contractes són temporals, i el 45,9%, de menys d’un mes de durada. De fet, aquests contractes de curta durada són els que han registrat un major increment en termes internuals, concretament del 68,4%. La temporalitat afecta tots els col·lectius, però més les dones i els joves que no pas els homes.