El sector de la restauració a Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i més anys durant els mesos de maig i juny del 2019 mitjançant un sistema d’enquesta telefònica assistida per ordinador.

Gairebé el 80% de la població enquestada va manifestar anar a restaurants amb certa freqüència, un 46,4% ocasionalment i un 31,6% sovint. Fins els 64 anys més del 80% els utilitza, però a partir de 64 anys augmenta de manera important el nombre de persones que no en fan ús mai o gairebé mai fins el 46,5%, quan la mitjana del conjunt de la població és del 22%.

El 81,5% de la població usuària de serveis de restauració tria establiments ubicats a Sant Boi, encara que també és molt habitual anar a restaurants ubicats a altres municipis de la nostra comarca o de l’Hospitalet, així com de la ciutat de Barcelona. A mida que augmenta l’edat, trobem una major proporció de persones que trien Sant Boi a l’hora d’anar a un restaurant.

La mitjana que solen pagar a restaurants per persona i àpat es situa aproximadament en uns 20 euros, amb major despesa entre els homes i especialment al tram d’entre 45 a 64 anys; en canvi, a partir dels 64 anys la despesa mitjana per persona i àpat baixa fins els 19 euros.

L’oferta de restauració a Sant Boi aparentment és prou variada i atractiva perquè la majoria de santboians triï establiments del nostre municipi. Tan sols un 2,9% del total va dir que no van mai a restaurants a Sant Boi, encara que un 10,6% no recorda a quin o a quins han anat. El no recordar a quin o a quins han anat va directament relacionat amb la freqüència amb que utilitzen serveis de restauració, com menys freqüent, més possibilitats de no recordar el lloc.

A més de disposar d’una oferta prou variada, l’avaluació dels restaurants és bona o molt bona pel que respecta a la relació qualitat-preu: un 85,7% considera que els restaurants del municipi a on ha anat tenen aquesta relació bona o molt bona, i tan sols un 1,2% va explicitar valoracions dolentes o molt dolentes.

L’estudi també inclou dades sobre ús de bars i terrasses (restauració “informal”), així com dades relacionades amb comandes de menjar fetes a domicili. Podeu accedir a la totalitat de les dades accedint a l’arxiu que trobareu a Documents Relacionats.