Els accidents de trànsit amb víctimes de caràcter greu disminueixen en un 54%

L’any 2016 hi va haver menys xocs i col·lisions, però més atropellaments.

El nombre d’accidents de trànsit amb víctimes de caràcter greu es va reduir considerablement durant 2016 a Sant Boi. Al llarg de l’any, es van produir 11 accidents d’aquest tipus, quan al 2015 se n’havien registrat 24. La reducció és, per tant, del 54%.

El nombre global d’accidents circulatoris amb víctimes va augmentar lleugerament (de 260 a 269), però el percentatge dels considerats com a greus (amb hospitalització de més de 24 hores) va baixar fins a només el 4% del total (11 de 269). Per segon any consecutiu, durant 2016 no es van registrar víctimes mortals.

La Policia Local de Sant Boi ha donat a conèixer aquestes dades a la darrera sessió de la Junta Local de Seguretat. La valoració és satisfactòria, ja que es percep un augment moderat de la incidència dels accidents (d’acord amb la tendència general de l’Estat espanyol) però, sobretot, una reducció significativa dels accidents més preocupants, que són aquells en què les víctimes han de ser hospitalitzades.

La causa més habitual dels accidents amb víctimes són els xocs i les col·lisions (57%) i, a continuació, els atropellaments (24%). Mentre que el nombre de xocs i col·lisions va minvar al llarg de 2016, el dels atropellaments va créixer de manera sensible (de 47 a 66).

Deixa un comentari