Els contractes de menys d’un mes continuen sent gairebé la meitat del total

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.771 contractes, dels quals 1.290 eren de menys d’un mes de durada, el que representa el 46,55% del total. En canvi, els contractes indefinits tan sols suposen un 9,3%, encara que el seu nombre ha augmentat un 2,4% en comparació amb el gener del 2016.

En relació al mes anterior, en canvi, els únics contractes que augmenten en nombre són precisament els indefinits, amb un increment del 3,2%. En conjunt es registra un descens al voltant del 7%, mentre que el conjunt de contractes temporals s’ha reduit un 8,1%.

Tornant als contractes de menys d’un mes de durada, que suposen gairebé la meitat del total, gairebé no han patit variacions en el seu nombre en relació al desembre (se’n registra un descens de l’1,1%), però si comparem les dades d’aquest mes amb les del mateix mes del 2015 observem que se n’han signat un 40% més.

Deixa un comentari