Estabilitat al mercat de treball a Sant Boi de Llobregat

 La taxa d’atur registrat puja un 0,1% amb respecte al mes de novembre i continua la recuperació del mercat de treball.

 Tot i el previsible efecte de la sisena onada COVID, les dades del mes de desembre no se’n ressenten i continua la tendència marcada als mesos de octubre i novembre del 2021. La taxa d’atur registrat es situa al 10,3%, un 3,6% més baixa que la de fa un any. L’atur femení continua estant per sobre del dels homes i baixa lleugerament la taxa d’aturats de llarga durada.

Recuperació interanual del mercat de treball

El mercat de treball continua millorant amb respecte a desembre 2020. Totes les dades són positives amb l’excepció de l’atur de llarga de durada que puja un 7,2%

 La comparativa interanual continua mostrant dades esperançadores. Espectacular millora del mercat laboral, que ara fa un any tenia una taxa d’atur registrat un 26,2% més alta i 1476 més persones aturades. El número total de persones aturades és de 4152, sent 1413 persones aturades de llarga durada. I és, precisament, aquesta dada la nota preocupant de les dades del mes de desembre 2021. La taxa d’atur en població jove experimenta una millora del 47,2% en comparació amb les dades de desembre 2020.

La taxa d’atur es manté estable

La variació mensual absoluta mostra que el mes de desembre s’incrementa en 29 persones el nombre d’aturats amb respecte al mes de novembre.

 Aquesta variació representa un 0,7% d’increment del nombre d’aturats. Millora l’atur entre els joves amb una variació del 1,3% i entre les dones amb una millora del 0,5%. Tot i que en la comparativa interanual les dades d’aturats de llarga durada són desfavorables, en la comparativa intermensual s’observa una milloria del 1,3%, dada molt favorable donat que 18 persones han deixat de ser aturats de llarga durada.

La taxa d’atur de Sant Boi es situa a 0,4% de la de Catalunya, igual que ara fa un any

Les dades a Catalunya són congruents amb les de la província de Barcelona (9,8%). El Baix Llobregat registra una taxa del 9,4%.

L’estabilitat del mercat laboral és la tònica aquest mes de desembre com perfectament indiquen les taxes d’atur tant a Catalunya com a les comarques de Barcelona. Es repeteixen totes dues taxes amb respecte el mes de novembre. La taxa varia de forma lleugera al nostre entorn immediat; puja de forma molt suau a Sant Boi, Cornellà i Viladecans, i millora de forma subtil a El Prat i Gavà. No obstant, al Baix Llobregat la taxa cau un 0,1% situant-se al 9,4%.

Tot i les bones dades, Sant Boi durant el mes de desembre té la taxa d’atur més alta del seu entorn, això si, no gaire lluny de les de Viladecans i El Prat (10,2%).

 

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats