Augmenta la contractació temporal i els contractes de menys d’un mes suposen el 50,61% dels nous contractes.

Les dades del mes de desembre venen marcades per l’estacionalitat de les campanyes de Nadal. Els contractes de menys d’un mes s’han incrementat en un 34% amb respecte al mes anterior i representen un 50,61% de la totalitat dels nous contractes. Els temporals augmenten un 8,4% i la dada negativa és la gran davallada dels contractes indefinits, que en la seva variació mensual experimenten un forta caiguda (-37,5%).

Forta pujada de la contractació en dones i joves durant el mes de desembre i tendència a l’alça de la temporalitat. La contractació en homes ha baixat durant el passat mes i els contractes indefinits també. La temporalitat continua sent la nota predominant sobre la totalitat de contractacions independentment del grup que s’analitzi.

Continua la recuperació de la contractació

 El mes de desembre aporta dades de recuperació.Durant el mes de desembre, i en comparació amb el mateix període del   2020, el contractes han augmentat en 1071, amb una variació interanual del 45,6%. D’aquestes 1071 noves contractacions, 725 són de dones i 716 de joves. Increments en la contractació del 62,4% i 62,2% respectivament. La gran majoria d’aquests contractes es donen al sector de serveis.

La variació mensual de la contractació registra un increment de 103 noves contractacions. Aquestes noves contractacions representen un increment d’un 3,1% . Entre els joves, la contractació s’ha incrementat en un 20,7% amb 320 nous contractes. En les dones la contractació també augmenta un 8,9%. Un cop més, el sector serveis registres l’increment més gran de contractes amb 228. El sector primari registra una variació intermensual del 142,9% amb 17 noves contractacions.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats