Forta reducció interanual de la contractació indefinida per tercer mes consecutiu

En relació al desembre del 2018, durant el darrer mes de desembre el nombre de contractes indefinits registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi es va reduir de gairebé un 30%, sumant-se a les reduccions de la contractació indefinida registrats durant els darrers tres mesos.

La contractació total va augmentar d’un 4,6% en termes interanuals, producte de l’increment del 7,9% de la contractació temporal. També augmenta de manera significativa el nombre de contractes temporals de menys d’un mes de durada, concretament d’un 17%.

En relació al mes de novembre, la contractació s’ha reduit d’un 12,3%, i afecta tant la indefinida com la temporal, especialment la primera.