Els contractes indefinits registren una variació mensual del 41,6% i interanual del 122,8%.

 Els contractes temporals també s’incrementen amb respecte al mes anterior (6,5%) i la variació interanual es situa al 6,9%. En termes generals, la contractació creix un 9,6% i un 13,7% amb respecte l’any anterior.

Els contractes de menys d’un mes de durada cauen un 5,9%.

La temporalitat continua sent la nota dominant a tots els col·lectius, predominant en joves i dones. No obstant, s’aprecia un increment en la contractació indefinida entre les dones.

Forta pujada de la contractació a la construcció i al sector serveis. La contractació a la construcció experimenta una variació interanual del 89,95 i augmenta també de forma significativa la contractació al sector serveis (40%).

 Totes les dades milloren en la comparativa amb el mateix mes de l’any 2020. La contractació en dones s’ha incrementat en un 16,7% amb 248 nous contractes i en general, la variació interanual un 13,7% amb 399 nous contractes.

 Al novembre es van registrar 292 contractes més que a l’octubre.

 La variació de la contractació mensual s’ha incrementat un 9,6%, sent especialment significativa la variació al sector de la construcció (89,9%), i la registrada en dones amb 202 nous contractes i en joves, amb 128.

 El sector primari i la indústria baixen amb respecte al mes anterior, i és el sector serveis el registrar més contractes amb 306 més que al mes d’octubre.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats