L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits, els comportaments i les percepcions de la ciutadania en relació a aquest sector de consum. Quatre de cada cinc persones fan alguna compra a Sant Boi durant l’any, però les compres es reparteixen per establiments de diferents municipis de la rodalia.

Fora i dintre de Sant Boi · El 81% de les persones enquestades compren a Sant Boi moda o complements: el 9%, sempre o gairebé sempre; el 18%, la majoria de productes; el 54%, una part de les seves compres. El 19% restant gairebé sempre compren fora de la ciutat. Les dones tenen més tendència a comprar fora que els homes, igual que passa amb els més joves. També s’observa certa tendència a comprar més fora de Sant Boi com més poder adquisitiu es té. Llocs de compra · Les zones de Sant Boi on més persones diuen comprar són l’eix comercial Francesc Macià-Lluís Pasqual Roca (64%) i el Centre Comercial Alcampo (55%). Fora de la ciutat ocupa el primer lloc el centre comercial Gran Via 2 de l’Hospitalet (65%), seguit de lluny per l’Splau de Cornellà (37%), el Vilamarina de Viladecans (35%) i l’Ànec Blau de Castelldefels (30%). Només el 12% van a comprar a botigues de Barcelona o d’altres municipis. Tipus de botigues · Les franquícies són el tipus de botiga més triat per la clientela santboiana (el 41% hi compra habitualment i un altre 48%, de vegades). Les dones i la gent molt jove compren més sovint en aquest tipus d’establiment. El moment de comprar · En relació a aquest factor hi ha tres modalitats de consum: les persones que compren principalment en època de rebaixes (31%), les que ho fan en canviar la temporada (32%) i les que ho fan sense periodicitat fixa (33%). Els joves compren més en rebaixes; les persones amb més poder adquisitiu, quan els va bé. Oci o necessitat · El 65% de les persones enquestades pensen que comprar roba o complements és més una necessitat que no pas una activitat d’oci. Hi ha un 27%, però, que pensen el contrari (aquest percentatge és més alt entre les dones i la gent jove). Només l’11% reconeix que es deixa influenciar per la publicitat. Més del doble, el 25%, diuen que sí que els influeixen les modes. Les dones són més sensibles que els homes, tant a la publicitat com a la moda del moment. Fitxa tècnica · Enquesta telefònica assistida per ordinador. Treball de camp: febrer-abril 2011. Població objectiu: 36.000 persones residents a Sant Boi d’entre 16 i 44 anys. Enquestes vàlides: 786. Mostra per quotes d’edat, gènere i districte de residència. Error mostral relatiu: +/-3,5% amb un nivell de confiança del 95,5%

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats

Envia una resposta