L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits de compra de productes d’alimentació a Sant Boi i, en especial, en quina mesura i per quines raons aquestes compres es fan als mercats de la ciutat. L’estudi mostra que els mercats inspiren confiança entre els seus compradors i s’associen majoritàriament a la idea de qualitat.

2 de cada 3 llars enquestades (66,6%) diuen que compren habitualment als mercats de Sant Boi, mentre que el 32,5% no hi compra mai. Només l’1,7% afi rmen que van a mercats d’altres localitats. ·Carn i peix. Els productes que més persones compren als mercats de Sant Boi són la carn (63,1%) i el peix fresc (61,4%). En segon terme, els productes de xarcuteria (34,1%) i les fruites i verdures (26,1%). ·Quin mercat. Els mercats Sant Jordi (26,7%) i Centre-La Muntanyeta (21,2%) són els que més persones esmenten com a escenaris de les seves compres, Tendències. La majoria compra al mercat un cop o més per setmana (76,7%). El dia preferit és el divendres (22,1%). Les compres es fan pel matí (76,8%) i les fan sobretot les dones (77,7%). La majoria és fi del a una mateixa parada (75,9%) i té el mercat a menys de 10 minuts de casa (75,9%). ·Percepcions. El mercat inspira més confi ança que altres llocs de compra i s’associa més a la qualitat. Els que no compren al mercat, però, tenen tendència a pensar que els preus hi són més cars que els que hi compren habitualment. ·Raons. En els motius de les persones que no van a comprar als mercats no hi ha gaire unanimitat;s’esmenten, entre d’altres, la llunyania de casa (22,1%),els horaris (19,2%), la lentitud de la compra en comparació amb els supermercats (17,4%), la diferència en termes de comoditat (16,2%) i la carestia dels preus (14%).

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats

Envia una resposta