Hàbits d’oci de la població de Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i més anys durant els mesos de maig i juny del 2019 mitjançant un sistema d’enquesta telefònica assistida per ordinador, a la qual hi va participar un total de 895 persones, representatives del conjunt de la població.

Les activitats d’oci més freqüents són les relacionades amb l’hosteleria, anar a un restaurant per a fer-hi un àpat, o bé a un bar o una terrassa per fer-hi una beguda, de vegades acompanyada de tapes o similars, el que hem anomenat restauració informal.

Anar al cinema també és un passatemps força freqüent per a la meitat de la població. Altres activitats com anar a un concert, una discoteca o bar musical o al teatre són bastant menys habituals, i en alguns casos molt condicionades a l’edat.

Aquesta enquesta també incloïa algunes preguntes sobre els mitjans de transport habitualment utilitzats per als desplaçaments relacionats amb l’oci. Podeu accedir a la totalitat dels resultats obrint l’arxiu que trobareu a Documents Relacionats.