La contractació indefinida continua creixent.

Des de l’entrada en vigor de la reforma laboral el passat 31 de desembre, la contractació indefinida no ha deixat de créixer de forma notable. Si el mes de gener representava un 6,95% del total de la contractació, al febrer va ser un 22,44% i el mes de març un 30,62%. Tot i així, la contractació temporal continua sent la predominant però perd pes relatiu, sent la contractació indefinida de un terç del total. 

Un dels objectius de la reforma laboral és el de combatre la temporalitat i acabar amb els contractes més curts, situant el contracte indefinit al centre de les relacions laborals.

 

L’atur puja lleugerament. La taxa d’atur puja un 0,1 i es situa en 10,5%. El mes de març hi ha 30 persones més en situació d’atur. Les persones aturades de llarga durada baixen en 5 persones.

La contractació baixa amb respecte al mes anterior en 297 contractacions menys, un 10,9%, pero el contractes indefinits pugen tant en termes relatius com absoluts. El mes de febrer les contractacions indefinides van ser 609 i al març 740 representant un 30,62% del total de la contractació. Perd pes la contractació temporal registrant 428 contractacions menys. 

La taxa d’atur a Sant Boi de Llobregat es situa al 10,5%, per sobre de les taxes de Catalunya, que és 9,9%, de la provincia de Barcelona, 9,9% també i del Baix Llobregat, 9,5%. Del seu entorn més immediat, la taxa és inferior a la d’El Prat de Llobregat i lleugerament per sobre de la de Viladecans.

Per el moment, el mercat de treball de Sant Boi sembla mostrar certa resiliència davant les dificultats que ocasiona la guerra a Ucraïna.

Publicat per jrodrila


Documents relacionats