Augment històric de la contractació indefinida

Baixa lleugerament l’atur i s’incrementen de forma significativa els contractes indefinits.

Al mes de febrer la taxa d’atur es manté estable en 10,4%. Baixa en 5 persones el nombre de persones aturades i la dada actual és de 4.226. En la comparativa amb el mes de gener, destaca la baixada de l’atur en les dones, 13 persones menys en situació d’atur i una baixada relativa del 0,5%. Per sectors, els serveis registren una baixada del 0,4% en el nombre de persones aturades. 

 Les dades en la comparativa amb el mateix període de l’any 2021 són molt favorables, confirmant un mes més la milloria del mercat de treball que es situa en valors millors als mesos anteriors a l’inici de la pandèmia. La nota preocupant continua sent el creixement lent però constant del aturats de llarga durada. Tot i ser freqüent en èpoques de crisi, els aturats de llarga durada s’incrementen en 50 persones, un creixement del 3,5% amb respecte el mes de gener i representen el 34,6% del total d’aturats.

Contractació indefinida històrica

La contractació, tot i baixar, presenta una dada especialment important: la contractació indefinida, que ha crescut en un 89,7%, passant de 321 al mes de gener a 609 durant el mes de febrer. Aquesta variació notable es relaciona directament amb la reforma de laboral, que situa la contractació fixe al centre de les relacions professionals. Aquesta millora  no té precedents i és el millor registre  dintre de la estadística de contractació de tota la història. Acutalment, a Sant Boi de Llobregat, la contractació indefinida representa el 22,44% front el 10,18% al mes de gener. Dades, per tant, que confirma l’efecte de la reforma laboral i la recuperació del mercat de treball enfront la crisi COVID.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats