Informe mercat de treball a Sant Boi. Gener 2022

Es registren les millors dades del mes de gener des de l’any 2008.

El mercat de treball continua millorant amb respecte a gener 2021. Totes les dades són positives amb l’excepció de l’atur de llarga de durada que puja un 7,2% La comparativa interanual continua mostrant dades esperançadores. Espectacular millora del mercat laboral, que ara fa un any tenia una taxa d’atur registrat un 26,2% més alta i 1476 més persones aturades. El número total de persones aturades és de 4152, sent 1413 persones aturades de llarga durada. I és, precisament, aquesta dada la nota preocupant de les dades del mes de gener 2022. La taxa d’atur en població jove experimenta una millora del 48% en comparació amb les dades de gener 2021.

La variació mensual de la contractació baixa un 7,8%. La contractació baixa un 11,2% entre les dones i un 8,6% entre els i les joves. En la variació interanual hi ha poca diferència, només baixa un 0,6%. La contractació dels joves puja un 3,8% amb respecte al mateix mes de l’any passat. Per sectors, es registra una variació interanual positiva del 3,0% en serveis. 

La nota positiva és l’increment de la contractació indefinida al mes de gener. S’ha incrementat en un 34,9% en la comparativa amb el mes de desembre 2021 i un 75,4% amb el mes de gener 2021. Tot i això, la contractació continua estant dominada per la temporalitat. 

A l’entorn de Sant Boi, les dades es mantenen estables i amb poca variació entre els municipis. A Catalunya, la taxa d’atur es situa en 9,9%, una variació del +0,1%. La mateixa variació relativa que a la província de Barcelona, al Baix Llobregat, Cornellà, El Prat i Gavà. La taxa a Sant Boi és del 10,3%, un 0,4% més que la taxa de Catalunya.