Augmenten en 244 les persones aturades a les oficines de treball en el mes de desembre. L’afiliació a la Seguretat Social baixa en 5.630 afiliacions. 516 persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació, cap d’extinció del contracte.

L’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat publica un Informe de seguiment del mercat de treball de la comarca a data Desembre 2021 on avalua l’impacte de la pandèmia al mon laboral. 

Vint-i-un mesos des de l’aprovació del primer estat d’alarma, el passat dia 14 de març del 2020 i ja de ple en la sisena onada per COVID, les dades per al mes de desembre mostren  una petita pujada de l’atur a Sant Boi de Llobregat. En termes absoluts, a Sant Boi al mes de desembre hi han 29 persones més aturades que al mes de novembre, el que representa una pujada del 0,7%, tot i que en la comparativa amb el mes de febrer 2020 les dades continuen sent molt favorables amb 448 persones menys en situació d’atur,  un 9.7% menys. 

L’impacte de les mesures extraordinàries que s’han anat aprovant al llarg de l’emergència sanitària, es pot analitzar a partir de les dades: demandes d’ocupació i atur registrat. L’indicador demanda d’ocupació incorpora a les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), per tant, aquesta dada actualment és molt superior a l’atur registrat. Les persones en situació d’ERTO no es consideren en situació d’atur però si com a demandants d’ocupació per poder accedir a la prestació per desocupació. De l’evolució d’aquestes dades, en especial, les que tenen a veure amb resta de demandants, entre els que s’inclouen el demandants d’ocupació ocupats, es pot aconseguir una aproximació a aquest impacte. 

Les demandes d’ocupació al Baix Llobregat al mes de novembre han baixat en 3.212 (total 55.410) i l’atur registrat ha pujat en 244 persones (total 36.875).  Aquesta disminució de les demandes d’ocupació, destaca la baixada en 3.356 corresponent a resta de demandants, que aplega, entre d’altres, el conjunt de demandants ocupats en què s’encabeixen les persones afectades per ERTO. Aquest mes augmenta l’atur en 244 persones i les persones demandants no ocupats disminueixen en 100.

Respecte febrer de 2020 continuem observant un creixement del total de demandes d’ocupació (+15%) i resta de demandants (+146%) però un descens de l’atur registrat (-7%) i de la resta de demandants no ocupats (-16%). 

Font: OC-BL Informe de seguiment de mercat de treball. Especial impacte mesures COVID-19. Baix Llobregat – Desembre 2021

Els sectors més afectats per l’atur registrat al Baix Llobregat són fabricació de motor i mediació financera. En canvi, si es tenen en compte les dades relatives a resta de demandes d’ocupació, s’observa que fabricació de vehicles de motor i serveis de menjar i begudes continuen sent les activitats que més creixen. Aquesta dada és especialment rellevant perque ens informa de les activitats econòmiques més afectades per ERTO i per tant, els sectors que més estan patint l’impacte de la pandèmia. 

Font: OC-BL Fitxes municipals. Dades bàsiques de context. Impacte de la COVID-19

Les dades sobre mercat de treball  de Sant Boi s’aproximen a les mitjanes registrades al Baix Llobregat, desviant-se lleugerament per sobre d’aquests valors, a excepció del pes dels ERO extinció; el pes dels ERO en la seva modalitat d’extinció d’ocupació representen un 13,1% sobre el total d’EROs a diferència de l’indicador del Baix Llobregat (4,3%), que és força més baix.  Aquesta dada fa referència a persones en situació d’ERO, no a expedients. 

Les afiliacions a la Seguretat Social al Baix Llobregat respecte al mes de febrer 2020, experimenten un creixement del 1,3% en tots els règims, sent un 1,7% al règim general i un 0,5% al règim d’autònoms. En la comparativa amb el mes anterior, no obstant, les dades són desfavorables registrant-se una baixada d’afiliacions a la Seguretat Social al Baix Llobregat de -5.630, -4.802 al règim general i -200 al règim d’autònoms. Observant les variacions intermensuals com les variacions donades entre els mesos de novembre i de desembre de cada any, la variació mensual de les afiliacions mostren un descens de l’afiliació del règim general des de l’inici de la sèrie, l’any 2008.

Durant el mes de desembre no se han registrat variacions ni en expedients ni en persones afectades per ERO, i per tant, continua en un acumulat de gener a desembre 2021 de 60 expedients, dels quals 30 són en la modalitat de suspensió, 27 de reducció i 3 d’extinció d’ocupació. Les persones afectades per ERO a Sant Boi són un total de 926; 580 en suspensió d’ocupació, 225 en reducció i 121 en extinció d’ocupació. 

Font: OC-BL. Infografia seguiment de la pandèmia. 

Fonts:

Informe seguiment pandèmia (gener 2022)

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius-OCBL/Infocovid_202112.pdf

Fitxes Municipals (gener 2022)

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius-OCBL/Fitxes%20municipals_dadesCOVID_0.pdf

Infografia seguiment pandèmia (gener 2022)

https://infogram.com/informe-covid-19-baix-llobregat-1h0r6r9wrmmw6ek?live

Publicat per Observatori de la Ciutat