La contractació a l’agost és un 27% superior a la registrada un any abans

Les empreses i establiments de Sant Boi van registrar durant el mes d’agost un total de 2.234 contractes, un 27% més que l’agost del 2020. En canvi, en relació al mes de juliol ha caigut un 35%, un fet habitual donat l’alentiment de l’activitat econòmica a l’agost per les vacances d’estiu.

Del total de contractes, la temporalitat és la nota dominant, ja que el 92,8% del total són de tipus temporal, i més de la meitat són de menys d’un mes de durada.

El 27% d’increment de la contractació en termes interanuals es tradueix en 477 contractes registrats més que fa un any. La contractació s’ha incrementat a tots els col·lectius, però especialment entre les dones, amb un increment interanual del 44,1%.

Per sectors, en termes absoluts pràcticament no hi ha variacions a l’agricultura, la indústria i la construcció, i és el sector serveis el que ha experimentat un important augment de la contractació.