La contractació a l’octubre és un 5,7% inferior a la registrada fa un any

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar durant el mes d’octubre un 5,7% de contractes menys que al mateix període del 2019. El descens de la contractació és especialment important als contractes indefinits, que registren un descens del 40% en termes interanuals.

 Tal i com ha passat els darrers mesos, la contractació total, en termes interanuals, no ha patit grans variacions un cop represa l’activitat econòmica després del confinament de la primavera, però sí que s’ha vist afectada per encara més temporalitat que la que ja es registrava anteriorment a la crisi sanitària provocada per la covid19.

Durant aquest darrer mes d’octubre la dada més destacada és l’important increment del nombre de contractes a la indústria en relació a un any abans, que pràcticament s’ha doblat, el que compensa en bona mesura el fort descens de la contractació registrada als serveis, que registren 452 contractes menys que fa un any.

En canvi, en relació al mes anterior la contractació ha augmentat al sector serveis, però s’ha reduit a la resta. Malgrat tot el balanç és positiu, ja que l’increment de la contractació als serveis compensa sobradament el descens a la resta.