La contractació al gener és un 35% superior a la del desembre, però retrocedeix un 6,6% en relació al gener del 2020

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 35% més de contractes que al mes anterior, però si comparem les xifres del darrer mes amb el mateix mes de l’any passat, hi trobem una baixada generalitzada de la contractació, concretament del 6,6%.

 L’únic augment de la contractació en relació a fa un any és als contractes de menys d’un mes de durada, que augmenten un 6,2%. En canvi, s’enfonsa la contractació indefinida, que és un 32% inferior a la registrada fa un any.

De nou la temporalitat és la nota dominant de la contractació registrada, temporalitat encara més alta que la que es registrava un any abans, quan ja era per sobre del 90%, quan al gener ha estat del 93% entre els homes, del 95,4% entre les dones i del 96,2% entre els menors de 30 anys.