Al juny es van registrar un 52% de contractes més que al maig, amb increments a totes les modalitats i durades de contracte, però la contractació registrada és un 28,2% inferior a la del juny del 2019.

 Es redueix el nombre de contractes de tot tipus, però els indefinits són els que més cauen, amb un 36,6% menys que fa un any.

La temporalitat de les noves contractacions és del 91,5%, i gairebé el 40% de tots els contractes són de menys d’un mes de durada. Aquesta temporalitat afecta tothom, però amb més incidència entre les dones que entre els homes, i sobretot entre els joves menors de 30 anys, que registren taxes de temporalitat dels nous contractes d’un 95%. Això és, de cada 100 contractes que es fan a joves, 95 són temporals.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats