La contractació registrada a l’abril és un 64% superior a la de l’abril del 2020

Durant el mes d’abril les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrat un 64% més de contractes que fa un any. Cal tenir en compte, però, que justament fa un any ens trobavem en ple confinament, amb la conseqüent caiguda de l’activitat econòmica, i és per això que aquest increment és tan alt. 

Qualsevol comparació amb la contractació registrada fa un any és poc realista, degut a que ara fa un any l’activitat econòmica era als mínims indispensables a causa del confinament per la crisi sanitària de la covid-19.

En canvi, en relació al mes anterior, el nombre de contractes registrats a Sant Boi és un 2,9% inferior, 80 contractes menys. Aquesta xifra és el resultant de l’augment de la contractació entre els homes (132 contractes més) i del descens de la contractació entre les dones (212 contractes menys). La contractació també s’ha reduit entre els joves menors de 30 anys, concretament en 125 persones menys.

 Per sectors d’activitat, només a la indústria hi trobem una evolució positiva de les xifres de contractació, de fet un increment força notori, 312 contractes més que al març, un increment del 66% en termes de variació mensual. Aquest important augment de la contractació a la indústria, però, no és suficient per a compensar el descens registrat als serveis, amb 373 contractes menys que al març.