La contractació registrada al gener és un 13% inferior a la registrada fa un any

Durant el mes de gener les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un total de 2.413 contractes, un 13% menys que els registrats al gener del 2017, i un 5,6% per sota dels registrats al mes de desembre.

Del total de 2.413 contractes registrats tan sols 279, un 11,6%, eren de tipus indefinit, la resta eren temporals. També cal esmentar que més d’una tercera part del total de la contractació registrada corresponia a contractes temporals de menys d’un mes de durada.

La temporalitat durant el gener ha estat del 88,4%, i com passa habitualment afecta amb major mida les dones (taxa de temporalitat del 90%) i els joves (92,1%).

Deixa un comentari