La contractació registrada al maig és un 53% inferior a la de fa un any

El nombre de nous contractes registrats per les empreses i establiments ubicats a Sant Boi durant el maig va caure un 53% en relació al mes de maig del 2019. També es van registrar menys contractes que al mes d’abril, concretament un 23,6% menys.

L’única dada positiva del mes de maig és que es van registrar molts més contractes indefinits que a l’abril, encara que aquests contractes tan sols suposen el 9% del total, ja que el 91% restant són de caire temporal, i el 44,3%, de menys d’un mes de durada.

Durant el mes de maig van registrar-se a Sant Boi un total de 1.261 contractes, que representen menys de la meitat dels registrats al mateix mes de l’any passat. La caiguda de la contractació és generalitzada i afecta tots els sectors i col·lectius, però amb més intensitat els serveis, que és també el sector que més població ocupa i que per tant té més incidència sobre les xifres totals.

La contractació registrada va caure un 38% entre els homes, però en molta major proporció entre les dones, entre les que es va reduir la contractació un 67% en relació a l’any passat. Per tant, les principals perjudicades de la caiguda de la contractació són les dones que s’ocupen al sector serveis.